Villogó relék - 2. rész

Folytatva relés lámpavillogtató ötleteinket, ebben a részben egy kicsit komfortosabb, de továbbra is egyszerű villogtató kapcsolási megoldásokat mutatunk be. Az előző részben tárgyalt áramkörünkben a lámpa először egy beállítható ideig folyamatos világítással jelezte, hogy elkezdődött az idő visszaszámlálása, majd a rendelkezésre álló idő letelte előtt villogni kezdett. A villogás időtartama és üteme külön beállítható volt. Az ütemadást a CRM-91H multifunkciós időrelé ütemadó funkciója biztosította, mely szimmetrikus ütemadásra ad lehetőséget az egyetlen beállítható időtag miatt, vagyis a relé meghúzási (impulzus) és elengedési (szünet) időtartama megegyezett. A következőkben az aszimmetrikus ütemadásra láthatunk egy példakapcsolást, majd a folyamatos jelzést cseréljük le villogó jelzésre.

Aszimmetrikus villogtatás

Az előző részben tárgyalt alapáramkör villogtató részének aszimmetrikusra történő átalakításához csupán a CRM-91H időrelét kell lecserélnünk a CRM-2H típusú aszimmetrikus ütemadóra. A cserének köszönhetően 0,1 mp - 100 nap (!) között szabadon megválaszthatjuk a kimenet impulzus és szünet időtartamait külön-külön (2x2 poti áll rendelkezésre a beállításhoz), így beállítható pl. hosszabban világító és rövidebben sötét lámpavillogás vagy fordítva. A kapcsolás az első ábrán látható, ahol emlékeztetőül a CRM-2H szünettel vagy impulzussal kezdő két működési üzemmódjának folyamatdiagramját is berajzoltuk. A szünettel kezdő üzemmódhoz össze kell kötni az A1 - S sorkapcsokat (szaggatott vezeték).

1_abra_35

Villogtatás két ütemmel

Látványosabb fényjelzéssel még izgalmasabb lehet pl. egy vetélkedő. Az alapáramkör folyamatosan világító első ciklusát lassabban villogóra cserélve figyelemfelkeltőbb fényjelzést kaphatunk, mely pl. egy gép működésére hívhatja fel a figyelmet, vagy a vetélkedő éppen gondolkodó játékosait hozhatja kicsit stresszesebb állapotba, megnehezítve a koncentrációt. A következő ábrákon a kapcsolási rajz és a működési diagram látható.

2_abra_35

3_abra_35

A kapcsolásban tulajdonképpen csak annyi a változtatás az alapáramkörhöz képest, hogy megtartva az SJR-2 25. sorkapcsáról vezérelt, idő letelte előtti gyors jelzést, kiegészítettük egy másik CRM-91H időrelével, melyen lassabb ütemezést állítottunk be a gondolkodási idő futásának jelzésére. A két CRM-91H kimenetei párhuzamosan vannak kötve, és az éppen aktív kapcsolgatja a jelzőlámpát. A látvány tovább fokozható, ha a párhuzamos kimenet helyett az időrelék eltérő színű lámpákat villogtatnak.

Folytatjuk…

 

Figyelem! A cikkekben bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban.