Támogatás, GYIK, segédletek

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

SHT kapcsolóórák

 • Alkalmasak-e az SHT kapcsolóórák iskolacsengő vezérléséhez? 

  • Igen, impulzus üzemmódban másodperc alapú kapcsolások programozhatóak (SHT-1, SHT-3). Kétcsatornás kapcsolóra (pl. SHT-1/2) használatával megoldható két csengetési hossz megkülönböztetése is, ekkor a két kimeneti relét párhuzamosan kell bekötni. A „Szabadság” üzemmód lehetőséget biztosít arra, hogy hosszabb szünetekben (tavaszi, őszi) ne csengessen, de ne is kelljen lekapcsolni a tápfeszültségről (töltődik az akkumulátor).
    
 • A kimeneti relé nem kapcsol az SHT kapcsolóórán:

  • Ellenőrizze a tápfeszültség meglétét és helyességét, ugyanis feltöltött akkumulátor mellett látható a kijelző tartalma (gombnyomásra), lehet programozni is, de természetesen nem működhet a relé. Az akkumulátor töltése miatt használja állandó tápfeszültséggel az eszközt.
   A kimeneti relé váltóérintkezője potenciál-független, tehát az eszközön belül nincs feszültség átvezetés a kimenetre, ezért a relé kontaktusára a kapcsolandó feszültséget is be kell kötni.
  • A kimeneti relé váltóérintkezője potenciál-független, tehát az eszközön belül nincs feszültség átvezetés a kimenetre, ezért a relé kontaktusára a kapcsolandó feszültséget is be kell kötni.

 

 • Gyakori programozási hibák az SHT kapcsolóórák esetében:

  • Bekapcsolás helyett csak rövid időre húz be a relé.: A „Set1” menü „Out” pontjánál (kimenet funkciója) „ON” jel van kiválasztva, de a kijelzőn látható még egy impulzus jel is (állandó vagy villogó), tehát nem bekapcsolásra, hanem impulzus üzemmódra programozta az eszközt.
   • Megoldás: Lépjen be a „Set1” menü „Edit” pontjára, válassza ki a hibásan működő program sorszámát és módosítsa az „Out” menüpontban a kimenet funkcióját csak „ON” jelre. (Az impulzus szimbólum ne legyen a kijelzőn) A kérdés teljes törléssel is megoldható, de ebben az esetben elölről kell programozni mindent.
  • Nem kapcsol a kimeneti relé a bekapcsolásra programozott időpontban.
   • Megoldás: Ellenőrizze, hogy a hét napjaira engedélyezte-e a kérdéses programhelyre beállított kapcsolás működését. A hét napjai minden programhely programozásakor 1-7 (H – V) számokkal jelölve látható, ahol az „On” engedélyezést, az „OFF” tiltást jelent a kiválasztott napra. Tehát ennél a menüpontnál az ON/OFF jelek nem a relé BE/KI kapcsolását jelentik.

HRH folyadékszint kapcsolók

 • A folyadékszint érzékelők (HRH-x) szondáját milyen távolságra lehet vezetékezni a vezérlőtől?

  • A szondák vezetékezési hossza elméletileg nem haladhatja meg a 100 métert, gyakorlatilag viszont ennél lényegesen rövidebb ajánlott a környezeti zavarokkal szembeni érzékenység miatt, ezért mindig a telepítés helyének egyedi tulajdonságaitól függ. A HRH-5 3,5V-os viszonylag alacsony feszültségű mérőjellel dolgozik, melyeket az adószonda a vezető folyadék, mint ellenállás által közvetít a szintszondák felé. Kritikus esetekben ajánlott az árnyékolt vezeték használata, valamint a vezérlő lehető legközelebbi telepítése a szondákhoz.

 

Termosztátok

 • Milyen messze vezethető a termosztátok külső hőmrésékletérzékelői a szabályzótól?

  • A TC és TZ NTC típusú hőmérsékletérzékelőket maximum 12m távolságra ajánlott vezetékezni, ezért az eszközeinkhez forgalmazott vezetékkel szerelt érzékelők maximális hossza is 12m. Elektromágneses szempontból zavartabb környezetben célszerű árnyékolt vezeték használata.

 

CRM időrelék

 • A CRM-91H időrelé kimenete miért nem kapcsolja be fogyasztót?

  • Tápfeszültség ellenőrzése:
   • ha zöld LED világít, akkor a tápfeszültség rendben van,
   • ha nem, akkor méréssel ellenőrizze az A1-A2 pontokon, hogy a modul oldalán olvasható adatoknak megfelel-e a bekötött tápfeszültség.
    • Ha megfelel és a zöld LED nem világít, akkor meghibásodott az eszköz vagy DC feszültséget használ egy UNI tápos eszköznél, de fordított polaritással kötötte be.
    • Ha nem jó a tápfeszültség értéke vagy típusa, akkor kapcsoljon megfelelő tápot az A1-A2 pontokra.
  • Indítójel ellenőrzése (figyelje a multifunkciós piros LED visszajelzéseit!):
   • Ha a tápfeszültség rákapcsolására induló funkcióban működteti az időrelét, akkor ellenőrizze a tápfeszültség helyességét a fentiek szerint.
   • Amennyiben nem tápfeszültségre, hanem az „S” bemenetre kapcsolt jelre induló funkciók egyikével működteti az időrelét, akkor ellenőrizze, hogy,
    • a bekötött, indítójelet kapcsoló kontaktus rendben kapcsol-e, átadja-e a feszültséget (javítsa, cserélje, ha nem). (terméktől független külső eszköz!)
    • az „S” bemenetre az „A1” csatlakozóba bekötött potenciált kapcsolja-e rá indítójelként („A2”-ről nem működik)
 • Kimenet ellenőrzése:

  • A relé kimenete potenciál-független kontaktus, tehát nincs galvanikus kapcsolat az A1-A2 tápfeszültség csatlakozási pontok és a relé 15-16-18 kontaktus kimeneti pontjai között, ezért ellenőrizze, hogy a 15-ös pontra be van-e kötve a fogyasztót működtető feszültség, melyet a relé 18-as pontra kapcsol rá. A relé kimenete potenciál-független kontaktus, tehát nincs galvanikus kapcsolat az A1-A2 tápfeszültség csatlakozási pontok és a relé 15-16-18 kontaktus kimeneti pontjai között, ezért ellenőrizze, hogy a 15-ös pontra be van-e kötve a fogyasztót működtető feszültség, melyet a relé 18-as pontra kapcsol rá. 

   - A 15-16-18 pontokat feszültség mentesítve, ellenállás (vagy szakadás) méréssel ellenőrizze a relé kontaktusok átvezetését. Behúzott relé mellett, tehát működés közben a 15-18 pontok között közel rövidzárat (kb. 0 - 100 Ω) kell mérnie, míg a 15-16 pontok között szakadást.

 

iNELS RF Control - vezeték nélküli rendszer

 • Az RFSA-11B típusú kapcsoló egységet lehet-e impulzusreléként, egy adócsatornával (nyomógombbal) működtetni?

  • Nem. Ez az aktor mindenképpen két adócsatornát igényel a működtetéshez, ezért csak olyan adóval használható, ahol ez rendelkezésre áll: RF Key, RFWB-20/G, RFWB-40/G, RFIM-20B, RFIM-40B, RF Pilot, RF Touch. Csak a bekapcsolást kell, illetve lehet betanítani, a kikapcsolás automatikusan a BE gomb (csatorna) alatti gombra állítódik, amiből az is következik, hogy csak a páratlan számozású adócsatornák lehetnek a betanított bekapcsoló parancsok.

   Impulzusrelé üzemmódra (egygombos BE/KI) az RFSA-6x típusok alkalmasak, melyeknél a 4. számú üzemmódot kell beprogramozni ehhez a funkcióhoz.

 

LED izzók fényerőszabályozása

 • 230V-os LED izzókat milyen eszközökkel lehet fényerőszabályozni?

  • 230V-os LED fényforrások fényerőszabályzásához minden termékkörünkben van eszközünk, megoldásunk:

   Hagyományos dimmerek LED és ESL fényforrásokhoz:

   - SMR-M (szerelvénydobozba)
   - DIM-15 (DIN sínre)
   - LIC-1 (LIC-2) (DIN sínre): speciális fényerőszabályzó, állandó fényerősség automatikus tartásához

   iNELS RF Control vezeték nélküli rendszer:

   - RFDEL-71B (R, L, C, LED, ESL terhelésekhez; szerelvénydobozba)
   - RFDSC-71 (R, L, C, LED, ESL terhelésekhez; dugaljba)

   iNELS Bus System (vezetékes épületautomatizálási rendszer):

   - DA2-22M (DÍN sínre; CIB buszról vezérelt)

   A dimmelhető LED fényforrások sokasága és a bennük rejlő elektronika sokszínűsége miatt érdemes kipróbálni, hogy a kiválasztott szabályozható LED fényforrás ténylegesen dimmelhető-e a kiválasztott eszközzel a teljes tartományban. Ha egy darab dimmelhető, akkor ki kell próbálni, hogy a kívánt darabszámú LED fényforrást bekötve is szabályozható-e a rendszer (a terhelhetőségi határok figyelembevételével). Amennyiben nem, akkor sajnos csökkenteni kell a fényforrások számát vagy más típusú fényforrást kell választani. Az eszközök kimenete védett, így a szakszerűen végzett tesztek nem teszik tönkre.

 

iNELS BUS buszrendszerű épületautomatizálás

 • Mi az a busz?

  • Kommunikációs vezetékre épülő moduláris villamos vezérlő rendszer. Az eszközök (bemenetek és kimenetek) bináris jelsorozatok segítségével kommunikálnak a központi vezérlő egységgel (egységekkel) – feladatokat hajtanak végre a program utasítása szerint

 

 • Milyen vezetékeket használunk az iNELS BUS System épületautomatizálási rendszerhez? 

  • A rendszerhez egyaránt megfelel a J (Y) St (Y) 1x2x0,8mm², és a 2x2x0,8 mm² típusú vezeték is. Mégis, inkább ez utóbbit ajánljuk, a hálózat kiépítésének rugalmassága és a mechanikai igénybevétel miatt.

 

 • Minimum hány vezető ér szükséges egy kábelen az iNELS BUS System rendszer adatkommunikációjához? 

  • Az iNELS BUS System rendszernél a kommunikáció egy érpáron, azaz két réz vezető huzalon zajlik. A kommunikációs vezetéken működés közben 22 V - 27,2 V körüli érték mérhető. Ekkora tápfeszültség szükséges a rendszer működéséhez.

 

 • Milyen villamos eszközöket képes kezelni az iNELS-rendszer? 

  • Minden olyan villamos eszközt, mely megfelel azon villamos paramétereknek melyet az iNELS BUS System műszaki katalógusa rögzít. Ezeknek a paramétereknek a napi szinten alkalmazott villamos energiával működtetett eszközök 99%-a megfelel. Olyan berendezések esnek ki ebből a körből, melyek például elfelejthetik áramszünet esetén programjaikat. (pl.: előre programozott TV vagy rádió csatornák.)

 

 • Modulárisan ki lehet-e építeni a rendszert? 

  • Igen, sőt az iNELS épületautomatizálási rendszer csak moduláris elemekből áll. Lehet az DIN- sínre illeszthető, „M” betűvel jelölt eszköz, a villanyszerelésben alkalmazott szerelvény vagy kötődobozba szerelhető „B” betűvel jelölt moduláris eszköz.

 

 • Lehet-e kombinálni az iNELS BUS System és a vezeték nélküli iNELS RF Control rendszerek működését egy rendszeren belül?

  • Igen. A két rendszer ki és bemeneteken keresztül kommunikál egymással. Az iNELS3 BUS System esetében a CU3-02M központi egység már beépítve tartalmazza az RF kommunikációt.

 

 • Mekkora feszültség van a kommunikációs vezetékekben? 

  • A kommunikációs vezetékben 27,2 V feszültség van, tehát ez egy kisfeszültségű (gyenge áramú) hálózat, amely nem veszélyeztet emberi életet. A villamos szekrény, melyben a kommunikációs busz által vezérelt eszközök elhelyezésre kerülnek, már tartalmaz erősáramú kontaktusokat, ezért ezek kezelése kizárólag szakember által engedélyezett.

 

 • Hány év garanciát biztosít a gyártó a rendszerre?

  • A garancia alap esetben 3 év, de lehet 5 év is, ha az ELKO EP mind az öt termékcsoportja (iNELS BUS System, iNELS RF Control, LOGUS90 szerelvénycsalád, ELKO Lighting LED fényforrások, valamint az ELKO EP relék) egy időben, egy projektben kerülnek felhasználásra.

 

 • Kompatibilisek az iNELS épületautomatizálási rendszer egyes verziói egymással? 

  • A busz kommunikáció eltérő működése miatt az iNELS1 rendszer nem kompatibilis az iNELS2 rendszerrel. Az iNELS3 rendszer kommunikációs buszillesztő (bővítő) segítségével (MI3-02M/i2) teljes mértékben kompatibilis az iNELS2 rendszerrel, néhány feltétellel. Az egyik, hogy az iNELS2 rendszereszközök (perifériák) egy kommunikációs busz ágon kell elhelyezkedjenek, melyet a fentebb említett egység (MI3-02M/i2) választ el a központi egységtől. Az új, CU3-01M (02M) típusú központi egység vezérli az iNELS2 perifériás eszközöket is, azonban a korábbi CU2-01M központi egység nem vezérli az iNELS3 perifériás eszközeit.

 

 • Hogyan juthatok hozzá az iNELS-rendszerhez?

  • Az iNELS BUS System rendszer az ELKO EP magyarországi rendszerpartneri hálózatán keresztül szerezhető be. Rendszerpartnereink akkreditált villamos szakemberek (villanyszerelők, villamos mérnökök, villamos technikusok, informatikusok, stb.). Szakembereink hivatalos, a gyártó által szervezett tréningen vettek részt és sikeres vizsgát tettek.