Speciális funkciók és alkalmazásuk

Nem gondolkodtál még el azon, hogy miért gyártanak annyiféle időrelét? Kétségtelenül az egyik ok a nagy kereslet kielégítése lehet. A nagy kereslet pedig bizonyítja, hogy az idő életünk egyik legmeghatározóbb „valamije”. De mije is? Mi is az idő? Nem egyszerű megfogalmazni, de felfogni se könnyű. Csak próbáld meg definiálni, mielőtt tovább olvasnál. Az idő nem anyag, így kézzel nem fogható, érzékszerveink alkalmatlanok a közvetlen érzékelésére. Olyan, mintha nem is lenne, mégis agyunkkal felfogjuk, tudjuk, hogy itt van - a negyedik dimenzió?

A körülöttünk zajló egymás utáni események észlelése egyfajta szubjektív időérzetet kelt bennünk, mely mindenkinél más és más, de így érezzük az időt. Nem ennyire lírai viszont az időrelék kapcsolata az idővel, hiszen ezek az eszközök csak a fizikai, mérhető időt „ismerik”, mely leegyszerűsítve tulajdonképpen nem más, mint egy időalap egymás utáni összegzése egy referenciaértékhez képest. Időreléknél ez a referenciapont a trigger jel, míg kapcsolóóráknál a valós idő, mely megérne egy külön misét, de már így is elszálltunk a lényegtől.

Láthatóan tehát az időrelék választéka olyan nagy, hogy nem is érdemes mindegyikkel túl mélyen foglalkozni, hiszen a felmerülő alkalmazástechnikai igények kielégítésére bőven elegendő egy-egy megbízható gyártó népszerű termékeinek a gyakorlati ismerete. Az előző mondat két fontos eleme, a megbízható gyártó és a személyes (vagy más szakmai) tapasztalat. Ezek alapvető szempontok, amikor terméket kell választani egy-egy feladathoz. Az eszközök „fekete dobozként” állnak a kereskedések polcain, nincs sok más kiválasztási szempont az előbb említetteknél. A gyártók a multifunkciós eszközökbe megpróbálnak univerzálisan használható funkciókat integrálni, felhasználóbarát beállítási és csatlakoztatási lehetőségek mellett. De vannak gyártók - mint az ELKO EP is -, mi gondolunk a nem hétköznapi funkciókat igénylő alkalmazásokra is, ezért több speciális vezérlési lehetőséget kínálunk eszközeinkben. A következőkben a speciálisnak is nevezhető funkciók között szemezgetünk, és megfordítjuk a gondolkodást: nem feladathoz keresünk időrelét, hanem időrelé funkcióhoz keresünk feladatot.

Szoba világításvezérlés időrelével

A már ismert CRM-101 és az RFSAI-161B/230V típusú automatikus helyiség világításvezérlők speciális algoritmus szerint működnek. Mozgásérzékelő és ajtónyitás-érzékelő jeleivel kombinálva automatikusan és energiatakarékosan képesek vezérelni egy helyiség tápellátását vagy világítását, főleg hotelszobákban, … de ez nem zárja ki a normál háztartási felhasználást sem. 

A CRM-131H/UNI típusú multifunkciós időrelé speciális vezérlési lehetőségei egy harmadik alternatív megoldást nyújthatnak az előzőekhez hasonló felhasználásra. Három külön vezérlő bemenettel rendelkezik:

  • S”, = START: az időzítési funkció indítása
  • R” = RESET: teljes újraindítás, mintha a tápfeszültséget kapcsolnánk ki, majd be.
  • I” = INHIBIT: az időzítés felfüggesztése (szünet, törlés nélkül)

A külön bemenetről indítható és megállítható időzítés lehetőséget biztosít az automatikus vezérlőkhöz hasonló érzékelők csatlakoztatására azzal a különbséggel, hogy a CRM-131H/UNI bemenetei nem potenciálmentesek. Minden bemenet az „A1” potenciált fogadja, mint vezérlőjel. Váltóáramnál a tápellátás szempontjából mindegy, hogy az „A1” sorkapocsba a fázis vagy a nulla került bekötésre, de akár egyik, akár másik, a vezérlés akkor is az „A1” potenciálját várja. Egyenáramú tápellátásnál viszont az „A1” sorkapocsba a pozitív pólust kell bekötni, ezért a vezérlés is ezzel a pozitív potenciállal működik.

Az első ábrán a CRM-131H/UNI időrelét az „e” elengedés-késleltetés funkcióban működtetjük, ahol a START vezérlőjel megjelenésére (felfutó él) behúz a relé, de a kikapcsolás késleltetése csak a START jel megszűnésére (lefutó él) indul el - lásd a diagramon. 

1_abra_2021_10

Az időrelének a START bemenetre adott válasza éppen alkalmas arra, hogy pl. ajtónyitás-érzékelővel vezéreljünk. Ha kinyitják az ajtót, akkor bekapcsol a tápellátás vagy a világítás a szobában. Ha bezárják az ajtót, akkor elindul a kikapcsolás késleltetése. Ha az „I” INHIBIT felfüggesztést vezérlő bemenethez csatlakoztatott mozgásérzékelő (PIR) mozgást érzékel, akkor felfüggeszti ezt a késleltetést mindaddig, amíg a mozgás fennáll. A PIR jele nem csak az időrelét vezérli, hanem közvetlenül is bekapcsolja a fogyasztót. A vezérlés a késleltetett kikapcsolás miatt szükséges, míg a közvetlen kapcsolás azért, hogy mozgáskor akkor is legyen világítás, amikor éppen nem zajlik időzítés. A PIR a mozgás hatására mindig újraindítja saját időzítését, mely biztosítja az állandó világítást. Ha letelt a PIR időzítése, akkor az időrelé teljes vagy maradék késleltetési időtartama után kapcsol ki a világítás vagy a tápellátás a szobában. 

Tehát, ha csak benéznek a szobába - kinyitják, majd kívülről visszazárják az ajtót -, akkor bekapcsol a világítás, és „T” idő múlva kikapcsol, hiszen nem mozgott senki a szobában. Ha be is lépnek a szobába, akkor az állandó mozgás fenntartja a világítás vagy tápellátás bekapcsolását. Ha valaki alszik, majd felébred, akkor a PIR saját működésének megfelelően bekapcsolja a világítást.

A PIR természetesen csak hálózati feszültséget is kapcsoló típus lehet, ahogy a nyitásérzékelő is, mely NO érintkezős. A nyitásérzékelő helyett vagy vele párhuzamosan nyomógomb is beköthető a kézi vezérlés biztosítására.

Biztonsági bekapcsolás

A következő ábrán a CRM-121H/UNI típusú multifunkciós időrelé „a” jelű, tápfeszültségre induló meghúzás-késleltető funkciójának egy érdekes használatára mutatunk példát. Az egyszerű, alapfunkcióra épülő alkalmazhatóságot a speciális időzítés felfüggesztő funkció teszi lehetővé. A fogyasztó bekapcsolása csak akkor lehetséges, ha a K1 kapcsoló bekapcsolása után Ny2 nyomógombot legalább a beállított „T” ideig nyomva tartjuk, ezzel megszakítva a vezérlést, azaz az időzítés felfüggesztését.

2_abra_2021_10

Kezdjük a bekötéssel, mely semmi különöset nem tartalmaz, hacsak azt nem, hogy a CRM-121H/UNI vezérlő bemenete galvanikusan leválasztott a tápfeszültségtől. A vezérlő feszültség UNI, azaz AC/DC 12 - 240 V között lehet, függetlenül a tápfeszültségtől, ami szintén UNI. A galvanikus elválasztást a rajzon szépen meg is szüntettük azzal, hogy a tápfeszültséget használjuk vezérlőfeszültségként is. Ebben az alkalmazásban nem feltétel se maga a leválasztás, se más feszültség használata. Mivel az S1 - S2 vezérlőbemenet leválasztott, ezért ide feszültséget kell kapcsolni vezérléskor, így a nulla potenciál fixen van bekötve (S2). Az „S1” bemenet az Ny2 nyitó érintkezős (NC) nyomógombon keresztül nyugalmi állapotban állandó fázist kap, ami azt jelenti, hogy alapállásban a vezérlő bemenet aktív, azaz a beállított meghúzás-késleltető funkció eleve időzítés felfüggesztés alatt van és várja a gomb lenyomását.

A fogyasztó tehát nem kapcsolható be egyetlen művelettel, ráadásul a nyomógomb nyomva tartási idejét is ismerni kell. Igaz, több gombnyomással összeadódnak az elindított időzítések és előbb-utóbb bekapcsolhat a fogyasztó, de megfelelően hosszú időzítést választva nem lesz türelme az illetéktelennek a nyomogatásra.

A fenti „a” jelű funkció elérhető egyébként a CRM-181J/UNI ZR és a CRM-183J/UNI ZR egyfunkciós időreléknél is ugyanígy „a” funkcióként. Az első kapcsolásban használt CRM-131H/UNI „a” funkciója annyiban tér el, hogy nem tápfeszültség bekapcsolásra indul a folyamat és más a vezérlési lehetősége a három bemenet miatt.

Ne dobd ki a meglévő kapcsolót!

A világítás vagy más vezérlés átalakítása, felújítása során gyakran olyan vezérlőeszközök kerülnek beépítésre, melyek nem a meglévő kapcsolóval vezérelhetők, hanem jellemzően nyomógombbal. Ekkor a meglévő kapcsoló vagy hasznosítható valahol máshol vagy bekerül a „majd jó lesz valamire” dobozba. A 3. ábrán a CRM-121H/UNI és a CRM-131H/UNI időrelék „i” jelű funkcióit használjuk fel arra, hogy a világítás vagy más készülék késleltetett kikapcsolását a meglévő kapcsolóval vezéreljük. 

3_abra_2021_10

A két időrelé „i” funkciója kicsit eltér egymástól. Megegyeznek viszont abban, hogy a kapcsoló bekapcsolására és a kapcsoló kikapcsolására egyaránt bekapcsolják a kimenetüket, majd a késleltetés után kikapcsolják. Kikapcsolt világításnál tehát a kapcsoló aktuális állásától függetlenül a másik állásba állítva bekapcsol a világítás. Ha jobban belegondolunk, akkor az időrelét beépítve akár alternatív- és keresztváltó-kapcsolók is használhatók időzített kikapcsolás indítására anélkül, hogy impulzusrelét kellene beiktatni a vezérelhetőség miatt.

Az „i” funkciók közötti különbség egyszer az, hogy a CRM-131H/UNI időzítése a több vezérlőbemenetnek köszönhetően felfüggeszthető vagy akár teljesen újraindítható az eszköz. Másodszor pedig az, hogy a CRM-121H/UNI az „i” funkcióban úgy működik, hogy egyetlen vezérlőbemenetét az időzítés alatt kétszer be- és kikapcsolva megduplázza a kikapcsolás késleltetés időtartamát (2T lesz). További időzítés alatti vezérlőjelek pedig nem befolyásolják a működést. A CRM-131H/UNI START bemenetének időzítés alatti minden egyes aktiválása újra és újra elindítja a késleltetést az elejétől (kivéve, ha fel van függesztve).

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!