Programozzunk pihenést

Előző bejegyzéseinkben bemutattuk az SHT-1 és SHT-1/2 kapcsolóórákat, melyeket heti/napi valós idejű kapcsolásokhoz használhatunk. Az SHT kapcsolóórák következő négy terméke az SHT-3 sorozat tagjai: SHT-3/230V, SHT-3/UNI, SHT-3/2/230V és az SHT-3/2/UNI. Szerencsére nem kell újratanulni az SHT-3 sorozat tulajdonságait, programozási lehetőségeit, ugyanis szinte mindenben megegyeznek az azonos típushoz tartozó SHT-1 sorozat eszközeivel. Külső kivitelben és bekötésben is megegyezőek, ahogy ezt az első ábra is mutatja.

 MH50_2018_20het_kacsoloorak_4_1

Egy lehetőségben különböznek, mégpedig abban, hogy éves szinten is programozhatók a kapcsolási időpontok. Minden programhelyen, bármelyik csatornához választható, hogy heti/napi ütemezéssel (az SHT-1 programozásával azonosan) vagy éves szintű időpontokban történő kapcsolásokkal működjön. A két üzemmód vegyesen használható. Ennek kiválasztása a programozási menü sorrendjében egy új menüpontot jelent egy-egy programhelynél, de éves program választásakor értelemszerűen nem jelennek meg a hét napjaira vonatkozó engedélyező/tiltó lehetőségek. Az SHT-3 kapcsolóóráknál tehát konkrét dátumra és időpontra állíthatjuk be a szükséges kapcsolási funkciót. Beállítható például, hogy 2020. 07.22 napján 18:00 órakor kapcsoljon be az 1-es csatorna.

Maradva az előző bejegyzésünkben említett iskolacsengőnél a következő ábrán egy olyan kapcsolási elrendezést mutatunk be, melynél egész tanítási évre előre programozható a mindennapi csengetés, valamint az összes szünet is, ami alatt nem kell csengetni. A helyes működéshez az ábra szerinti bekötésre és a pontos programozásra egyaránt szükség van.

MH50_2018_20het_kacsoloorak_4_2

Az SHT-3/2 CH1 csatornája a szokásos napi csengetési ütemezés szerint a CH1 csatornához beállított impulzusidőre (pl. 3 mp) megszólaltatja a csengőt, de csak akkor, ha ez engedélyezve van. A csengőt kapcsoló relé 15-ös kontaktusa csak akkor kap feszültséget, ha a CH2 csatorna reléje be van kapcsolva, azaz a 25-ös sorkapocsra bekötött fázisfeszültség megjelenik a 28-as sorkapcson, tehát a CH2 csatornával engedélyezhetjük vagy letilthatjuk a csengetést. A CH2 megfelelő programozásával elérhető, hogy a szorgalmi időszakokra ON (bekapcsolás) funkciót, a szünet időszakokra pedig OFF (kikapcsolás) funkciót beállítva akár évekre előre programozzuk a kapcsolóórát. Az utolsó ábrán a 2017/2018 tanév programozási táblázata látható a fontosabb szünetekkel együtt.

MH50_2018_20het_kacsoloorak_4_3

A szünetek kezdő és befejező időpontjai nem feltétlen egyeznek meg a szünet előtti utolsó és a szünet utáni első tanítási napokkal, ezt is érdemes figyelembe venni a programozás időpontjainak beállításakor - ezért ajánlott hasonló táblázat elkészítése a programozás előtt.

A CH2 csatorna relé kontaktusai fordított működésre is beköthetők, ha azt akarjuk, hogy a szorgalmi, tehát a szüneteknél hosszabb időszakokban ne legyen behúzva a relé. Ebben az esetben nem a 28, hanem a 26-os sorkapocsba kell bekötni a 15-ös sorkapocshoz vezető feszültséget és természetesen a programozáskor is meg kell fordítani a funkciókat - ahol ON van, ott OFF kell és fordítva.

Az SHT-3 kapcsolóórák éves szintű programozhatósága sok más alkalmazásban is jól kihasználható, ahol konkrét dátumra és időpontra kell programozni, akár 2095-ig előre.

Következő bejegyzésünkben, hogy teljes legyen a kép az ELKO EP kapcsolóórákról, folytatjuk a sort, mert akad még digitális kapcsolóóra a tarsolyunkban.