Okosított redőnyvezérlés

Szinte biztos, hogy találkoztál már az okos ház, intelligens épület, stb. jól hangzó elnevezésekkel - akár még a mi részünkkel is. Az ilyen és ehhez hasonló elnevezések használata szakmai oldalról is szükségesnek látszik, főleg, amikor félig-meddig nem hozzáértőkkel kommunikálunk, különben elbeszélnénk egymás mellett, hiszen az épületautomatizálási rendszer elnevezés nem biztos, hogy sokat mond a laikus hallgatónak. Ugyanakkor az „okos” szót meghallva elsőre talán már nem is az emberi tudáshoz társítjuk, hanem inkább elektronikai készülékekhez, népszerűbb nevükön a „kütyükhöz”. Definiálni is nehéz, hogy mit nevezünk „okosnak”, hiszen már szinte mindent ezzel illet a köznyelv, ami eltér a megszokottól, ráadásul még okostelefonnal is elérhető. Ebbe a körbe az épületautomatizálási rendszerek mellett beleérthetők az olyan egyszerűnek tűnő eszközök is, mint pl. az okosnak nevezett konnektorok, melyeknél a Wi-Fi kapcsolaton keresztül történő be- és kikapcsolás mellett több más funkció is beállítható (pl. időzítés).

Mai témánk, a redőnyvezérlés is több okos megoldást és lehetőséget igényel a felhasználók részéről. Az ELKO EP redőnyvezérlésre alkalmas termékcsoportjai és konkrét termékei együttesen egy komplett választéklistát kínálnak az egyszerűbb megoldásoktól az okos rendszerekig:

  • Hagyományos redőnyvezérlő kapcsolók és nyomógombok a MEC 21 vagy MEC Q45 mechanizmuscsaládból - LOGUS90 dizájn.
  • Redőnyvezérlő szerelvények és modulok (EFAPEL) - csoportos vezérlésre is alkalmasak.
  • iNELS RF Control vezeték nélküli épületautomatizálási rendszer redőnyvezérlői + távirányítók - Ethernet/RF átalakítóval Wi-Fi kapcsolaton keresztül, mobillal is vezérelhető.
  • iNELS BUS System relés perifériái és DC redőnyvezérlője - komplett automatizmus kialakítása SW és HW feltételek lehetőségével.

A következőkben hagyományos redőnyszerelvénnyel vezérelt meglévő redőnymozgatás „okosításához” mutatunk be néhány ötletet és lehetőséget az iNELS Wireless rendszer RFJA-32B-SL típusú, csavarmenetes sorkapcsokkal ellátott, BOX kivitelű redőnyvezérlő kapcsolóegységének felhasználásával. Az „okosítás” nem csupán abban rejlik majd, hogy több helyről válik vezérelhetővé egy-egy korszerűsített redőny, hanem abban is, hogy ezek az iNELS RF rendszerhez tartozó redőnyvezérlő kapcsolóegységek csoportosan is vezérelhetővé vállnak. A csoportos vezérléshez elegendő összetanítani a vezérlőket a csoporthoz tartozó redőnykapcsolókkal, de a mobiltelefonra telepített iHC alkalmazásban is van lehetőség pl. „jelenet” formájában több vevőegységet megszólítani egyetlen aktiválásra. Természetesen rendszerközponttal további lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Nyomógombos redőnyvezérlés bővítési lehetőségei RF vezérlővel

A redőnyök hagyományos vezérlésére sok esetben lakásszerelvény kivitelű redőnykapcsolókat vagy redőny nyomógombokat építenek be, illetve előfordul a redőnyhöz tartozó más működésű mechanikus fali kapcsoló is. Az egyszerűség érdekében a következőkben nyomógombos redőnyvezérlést bővítünk RF redőnyvezérlővel, megjegyezve, hogy a kapcsoló típusú redőnyvezérlők is ugyanígy kiegészíthetők, csak a kezelésük lesz kicsit nehézkesebb. 

Akár redőnykapcsolóról, akár redőny nyomógombról is van szó, ezek a szerelvények azért redőnyvezérlők, mert valamilyen retesszel rendelkeznek a két irány egyidejű bekapcsolhatósága ellen. Mechanikus retesszel a legtöbb redőnyvezérlő szerelvény rendelkezik, ami jelentheti azt, hogy egymást kioldják a gombok vagy azt, hogy STOP gombbal lehet megszüntetni a bekapcsolt irány működését. Az elektromos retesz általában már egy további védelem a mechanikus mellé, de pl. a 21283 típusú dupla váltó nyomógomb is alkalmas redőnyvezérlésre, miközben se mechanikus védelme, se elektronikus védelme nincs, utóbbit külső átkötéssel kell megoldani. A korszerűsítendő redőnyvezérlés alapkapcsolását az első ábrán mutatjuk, ahol a 21281 cikkszámú mechanizmushoz tartozó billentyűpár szimbólumaiból is következik, hogy nincs STOP gomb (hiszen nyomógomb), tehát az iránygombok egymást kioldják.

1_abra_2022_27

A meglévő vezérlés RF redőnyvezérlővel történő átalakításhoz három lehetőséget vizsgálunk meg:

  1. Ha a fázis és a nulla rendelkezésre áll a meglévő redőnykapcsoló szerelvénydobozában, vagy behúzható ide a hiányzó potenciál vezetéke (jellemzően a nulla).
  2. Ha a nulla nem áll rendelkezésre a meglévő redőnykapcsoló szerelvénydobozában, és nem is húzható be, de a fázis jelen van a redőnytokban vagy behúzható.
  3. Nincs nulla a szerelvénydobozban és nincs fázis a redőnytokban és egyik sem húzható be utólag.

Ha van nulla a szerelvénydobozban vagy behúzható

Ha a nulla vezető a redőnykapcsoló szerelvénydobozába be lett húzva vagy behúzható, akkor az RFJA-32B-SL telepítése semmilyen problémába nem ütközik (lásd 2. ábra). Mivel az RFJA-32B-SL külső nyomógomb bemenetekkel is rendelkezik, ezért a tápfeszültség és a megfelelő iránygombok bekötése után már csak a vezérlőket, távirányítókat kell egyesével betanítani a szükséges időzítésekkel együtt.

2_abra_2022_27

Az RFJA-32B-SL méretei: 43 x 44 x 22 mm, melyből a szerelvény mögé történő telepítésnél a 22 mm magasság lehet érdekesebb, főként, ha alacsony mélységű a szerelvénydoboz és/vagy túl mély a redőnyszerelvény mechanizmusa. A mec21 mechanizmusok itt is jól vizsgáznak, hiszen mélységük csupán 20 mm.

Ha nincs nulla a szerelvénydobozban és nem húzható be

Ha a szerelvénydobozban nincs nulla és nem is húzható be, de a redőnytokhoz be van húzva a fázis vagy behúzható, akkor nincs más tennivaló, mint a redőnytokba telepíteni az RF redőnyvezérlőt a következő ábra szerint. A vezérlők párosítása után akár csoportos redőnymozgatás is létrehozható csupán a távirányítók betanításával, - központi rendszeregység nélkül is.

3_abra_2022_27

Az RF vevőegység redőnytokba telepítésénél figyelembe kell venni, hogy az RFJA-32B-SL redőnyvezérlő nyílt terepi hatótávolsága max. 100 méter. Ha a redőnytok burkolata fémből van, akkor a stabil RF kapcsolat érdekében érdemes több, legalább 10 - 20 tesztet elvégezni a vevőegység redőnytokon belüli elhelyezésének meghatározására. A tesztelés során nem fogadható el megfelelőnek a kapcsolat biztonsága, amennyiben egyszer is előfordult, hogy a vevőegység nem reagált a vezérlő parancsára a legtávolabbi vagy leginkább árnyékolt helyről.

Nincs nulla a szerelvénydobozba és nincs fázis a redőnytokban és egyik sem húzható be

Amennyiben semmilyen direkt módon nem tudjuk ellátni tápfeszültséggel az RF redőnyvezérlőt, akkor egy kis kompromisszum elfogadására és egy apró trükkre lesz szükség. Világosan látható, hogy nincs más lehetőség, mint az, hogy a meglévő redőnyszerelvény és a redőnytok között kihúzott két vezetékből az egyiken a fázist vezetjük a redőnytokhoz és a maradék egy vezetéken keresztül vezéreljük a redőnymotort. A kompromisszumos megoldás hátránya, hogy mindkét iránygomb ugyanazt a funkciót fogja ellátni. Az áramkört és az egygombos vezérlés működési logikáját a következő két ábra mutatja.

4_abra_2022_27

5_abra_2022_27

Az egyvezetékes vezérléshez szükséges két moduláris készülék a redőnytokban kaphat helyet az RF redőnyvezérlővel együtt. Az RF vevőegységet az előzőekben már leírtak figyelembe vételével kell elhelyezni. A mozgatási irányok váltásához, illetve a STOP állapotba kapcsoláshoz az MR-42/230V vagy MR-42/UNI típusú „léptető” impulzusrelét használjuk (csak a tápfeszültség tartományban különböznek). A redőny nyomgombok kimeneteit párhuzamosítjuk, hiszen nem tudjuk kihasználni a külön gombokat és ezt a közös jelet küldjük a redőnytokba telepített impulzusrelé ON/OFF bemenetére. Az impulzusrelé két kimenete, - mint egy kétbites bináris számláló - minden gombnyomásra átkapcsol az utolsó ábra szerint. 

A 14-es sorkapcson megjelenő állapotokat megfigyelve látható, hogy ez a relé kimenet kiválóan alkalmas lesz a váltott „mozgatás”/STOP állapotok megkülönböztetésére, míg a 22 és 24 relé kimenetek pedig a mozgatás irányát határozzák meg. A 2-es relé 21-es sorkapcsára csak akkor adunk feszültséget, ha az impulzusrelé a „mozgatás” fázisára lépett, azaz a 14-es sorkapcsán feszültség van. Ezt a feszültséget egy CRM-161/UNI típusú időrelé záró kontaktusán vezetjük át, hogy az RF redőnyvezérlő bemenetei ne kapjanak folyamatos jelet, ha bekapcsolva maradt egy vezérlőbemenet, miközben az RF redőnyvezérlő kikapcsolta már a mozgatást, mert letelt a saját időzítése. Az időrelé a „b”, tápfeszültségre induló elengedés-késleltető funkcióba van beállítva (működést lásd a modulrajzon). Az időrelé tápfeszültségről való indítását is a 14-es kimenet feszültsége végzi el, így az időzítés letelte előtt is leállítható a mozgatás.

Természetesen más vezérlési ötletekkel is megoldható a meglévő redőnyvezérlések kiegészítése. Az utolsó előtti ábra kapcsolása is továbbgondolható pl. a rövid/hosszú gombnyomás megkülönböztetésével.

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!