Négyfunkciós kapcsolóóra

Előző bejegyzésünkben megígértük, hogy be fogjuk mutatni a kapcsolóórás áramkör további bővítési ötleteit. Kiindulási alapként megtartottuk az egycsatornás kapcsolóórát, melynek bekapcsolási időtartamaival manipuláltunk. Most is ezt fogjuk tenni, de két fogyasztót fogunk tudni be- és kikapcsolni.

Négy idő - négy funkció

Az első ábra áramköre már-már kezd bonyolultnak tűnni a relés megoldások területén, de nincs más lehetőség, ha nem akarunk programozott számítástechnikai rendszerekkel bíbelődni, PLC-t programozni, stb.. Ugyanakkor jó kis agytorna is lehet a bejegyzéseinkben közölt kapcsolások működésének kibogozása.

1_abra_2020_30_v2

A kapcsolás működési logikájának elemzése az eddig bemutatott áramkörök ismeretében valószínűleg nem okoz problémát. Négy időértéket programozunk a kapcsolóórában, mellyel négy funkciót aktiválhatunk:

  • VILÁGÍTÁS I. bekapcsolása = 2 perc
  • VILÁGÍTÁS I. kikapcsolása = 3 perc
  • VILÁGÍTÁS II. bekapcsolása = 1 perc
  • VILÁGÍTÁS II. kikapcsolása = 4 perc

Az áramkörben az előző bejegyzésben közölthez képest legfontosabb változás, hogy a 2,5 percnél hosszabb, azaz a 3 és 4 perces kapcsolóóra jeleket megszakítjuk, azaz az R4 relé 16-os nyugalmi érintkezőjét átvezetjük a 3,5 percre állított időrelé váltóérintkezőjén. Ha 3 perces a jel, akkor R6 18-as aktív kontaktusán keresztül kikapcsolási vezérlés kerül R5 ON/OFF bemenetére, amennyiben az be van kapcsolva. 3,5 percnél hosszabb, azaz itt 4 perces kapcsolóóra jelre R7 kap kikapcsolási parancsot.

A kapcsolóórát a már előzőleg is említett módon kell programozni, azaz bekapcsolás a funkciót jellemző perccel a kívánt aktiválás időpontja előtt, kikapcsolás a kívánt aktiválási időpontban. A kapcsolóóra helyett egyszerű nyomógombot is használhatunk, hiszen elég markáns a különbség a szükséges gombnyomások időtartamai között ahhoz, hogy „megérzésre” tartsuk 1, 2, 3 vagy 4 perig nyomva a gombot.

A felhasznált impulzusrelék MR-42/230 V (vagy /UNI) típusúak, az időrelék mindegyike a multifunkciós CRM-91H/230 V (vagy /UNI).

Nem kívánjuk elvenni azt az élményt, amit egy ilyen áramkör működésének kiértékelése nyújthat megszállott szakembereknek, ezért nem is merülünk jobban bele. Viszont, ha hibát találsz, kérjük, hogy jelezd felénk.

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!