Kapás van

… úgy ringatózik a vízen, ahogy a pecabot úszója. Még villog is, jelezve, hogy „kapás van”… mintha kapásjelző lenne! És kommunikál, ahogy a pecás a hallal a damilon, mint kommunikációs csatornán keresztül! 

Bár, ha ez beindul, annak nem örülünk úgy, mint horgász a kapásnak, mégis nagyon is hasznunkra válhat.

Mi lehet ez? … Eláruljuk. 

Nem más, mint az ELKO EP rádiófrekvenciás vízkiömlés-érzékelője, az RFSF-100. Bizonyára ismerősen cseng a típus, hiszen a régebbi, de továbbra is kapható RFSF-1B  is vízkiömlés érzékelő és ez is vezeték nélküli. A kettő közötti különbségre magadtól is rájössz majd, de előtte nézzük át, milyen folyadékokhoz használhatók az ELKO EP szintérzékelők, illetve milyen eszközök alkalmasak vízkiömlés, vízár, vagy éppen csőtörés detektálására, és természetesen valamilyen beavatkozásra a védelem érdekében.

A működési elv

Általánosságban igaz, hogy az ELKO EP folyadékszint-felügyeleti eszközei működési elvük miatt csak vezetőképes folyadékokhoz használhatók. Az eszközök mindegyike kiad egy mérőjelet, melyet - ha a mérőjel szondája és a szintszonda között folyadék van - a vezetőképes folyadék a szintszondához vezet. Az eszköz jelfeldolgozó áramköre pedig az eszközre jellemzően reagál, pl. relé kapcsolással vagy RF parancs elküldésével, hang- és/vagy fényjelzéssel. A galvánelem és az ebből eredő szonda-oxidáció elkerülése érdekében a mérőjel nagyon kicsi, 3 - 5 V-os váltakozó egyenfeszültség.

Az első ábrán összefoglaltuk, milyen folyadékokhoz használhatók és melyekhez nem a konduktív elvű szintkapcsolók.

1_abra_2021_11

Vízkiömlés elleni védelem ELKO EP eszközökkel

Több lehetőség is rendelkezésre áll az ELKO EP folyadékfelügyeleti eszközeivel arra, hogy akár meg is védjük tulajdonunkat a nem kívánt nagyobb mennyiségű víz, szennyvíz, stb. megjelenése által okozott károkkal szemben. A tényleges védelemhez természetesen a beépített elektronikus eszközök csak kiegészítők, mondhatni segédkezek, hiszen maximum jelezni tudják a vészhelyzetet, vagy kapcsolójelet tudnak kiadni, melynek védelmi hatásosságát csak a konkrét beavatkozási megoldások biztosíthatják. Vészjelzés után manuális beavatkozásra van szükség, míg kapcsolójellel reagáló vészjelzésre már némi automatizmus is bevihető a rendszerbe, pl. a fő vízcsap elzárásával. Összegyűjtöttük az eszközeink által kínált lehetőségeket:

2_abra_2021_11

 1. Az első ajánlott eszköz a HRH-5 típusú folyadékszint-szabályzó/kapcsoló, mely széles alkalmazási lehetőségeit tekintve nem kifejezetten erre a célra lett tervezve, de kiválóan elláthatja ezt a funkciót is. Ha a „H” és „D” szonda bemeneti csatlakozásait összekötjük és ezt a közös vezetéket az FP-1 szonda egyik fémtüskéjéhez csatlakoztatjuk, valamint a „C” mérőjel kimenetet a másik fémtüskéhez, akkor a HRH-5 csak egy szintet fog figyelni és ennek megfelelően kapcsolja a kimeneti reléjét. Használhatók más szondák is, de az FP-1 típus a kivitele miatt kifejezetten ilyen alkalmazásokhoz használható, - a két szondatüske egy vonalban helyezkedik el, és nincs szükség két külön szonda beépítésére és vezetékezésére sem. Vészhelyzet esetén tehát a HRH-5 kontaktust ad ki, melyet felhasználhatunk jelzésre és/vagy valamilyen közvetlen beavatkozó vezérlésére. Tápellátás lehet a hálózati feszültség, de biztonsági törpefeszültségről is működtethető. Természetesen más folyadékszint-szabályzók is alkalmasak lehetnek erre a célra.
 2. A következő lehetőség a szintén már régebbről ismert RFSF-1B típusú vezeték nélküli vízkiömlés érzékelő, melynek a tápellátása elemről történik. Az ábrán kétféle telepítési lehetőség látható. Az első ábrarészben az eszközt a padlóra helyezzük, alsó síkját ráragasztott papucsokkal megemeljük és a szonda sorkapcsokba egy-egy merev fémhuzalt kötünk be úgy, hogy egymástól különválasztva a pogácsa aljára hajlítjuk, kb. 1 mm távolságra a padló síkjától. Az RFSF-1B védettsége IP30, azaz folyadékkal szemben teljesen védtelen, ezért a padlóra helyezésnél ajánlott valamilyen úszó kiegészítéssel ellátni. Másik lehetőség a második ábrarész szerinti, amikor a már említett FP-1 szondával érzékelünk és az RFSF-1B száraz helyre kerül. Bármelyiket is választjuk, a vészhelyzeti reakció egy RF parancs lesz a párosított kapcsolóegység felé, mely jelzést indít és/vagy valamilyen beavatkozást.
 3. A 2. ábra harmadik eszköze a már említett elemről működő RFSF-100 típusú új fejlesztésű vízkiömlés-érzékelő/jelző és jeladó. És máris elárultuk a különbséget az összes eddigitől. Nézzük a főbb jellemzőket:
  • IP védettsége IP62 - nekünk most a második szám érdekes, mely a folyadékkal szembeni védelmet jelzi, azaz a 2-es szám jelentése: 15 fokos dőlésig véd a függőlegesen eső vízcseppek ellen - az eszközt tehát nem érheti kár a függőlegesen eső vízcseppek által még akkor sem, ha az eszköz a függőlegeshez képest max. 15 fokkal megdől bármelyik irányba. Tehát a függőleges víztől valamelyest védve van.
  • Elhelyezés: a figyelt helyiség padlójára helyezhető, ugyanis az érzékelő szondák nem külső bekötésűek, hanem fém papucsok az eszköz alján (lásd 3. ábra).
   3_abra_2021_11
   Az eszköz méretei alapján számítható teljes sűrűsége lényegesen kisebb a víz sűrűségénél (ρ=m/V), ezért úszik a felszínén, valamint viszonylag nagy felülete és kis súlya alapján is látható, hogy minimális merülés mellett egyenlítődik ki a súlya és a rá ható felhajtóerő.
  • Beállítás: a 4. ábrán láthatók az egyes DIP kapcsolókkal beállítható funkciók.
   4_abra_2021_11
  • Párosítható RF eszközök (csak RFIO2 protokollt ismerő kapcsolóegységekkel):
   • Az iNELS RF Control rendszer összes kapcsolóegységével párosítható (kivéve a redőnyvezérlők)
   • Az eLAN-RFRF Touch központok mellett az iNELS BUS System azon központi egységeivel (CU3-0xM), melyek beépített rádiós modullal rendelkeznek.
  • Kimenet:
   • RF parancs a párosított RF kapcsolóegység felé
   • helyi jelzések:
    • kék színű LED fényjelzés (elem töltöttséget is jelez)
    • hangjelzés (választható a DIP kapcsolóval)

Egy konkrét alkalmazás

Az utolsó ábrán összefoglalásként bemutatunk egy csőtörés-védelmi példaalkalmazást, ahol az RFSF-100 egy RFSA-61B kapcsolóegységgel van párosítva.

5_abra_2021_11

A kapcsolóegység egy elektromágneses működésű, ivóvízhez is használható alaphelyzetben nyitott szelepet zár el, ha vészjelzés érkezik. A DIP kapcsoló beállításai pl.: DIP1-OFF, DIP2-OFF, DIP3-ON. Az ábrán jelezzük azt is, hogy miről ismered fel az RFIO2 protokollos kapcsolóegységet.

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!