Impulzusrelék másképpen

Az impulzusrelék jellemzően világítási körök nyomógombos, több helyről történő kapcsolásához használt eszközök. Leegyszerűsítik a vezetékezést és a bekötés logikáját, hiszen a nyomógombokkal csak rá kell csatlakozni párhuzamosan az impulzusrelé „BE/KI” (On/Off) bemenetére és már gyakorlatilag számtalan helyről működhet is. Nincs szükség alternatív- és keresztkapcsolókra, valamit a velük járó bekötési kötöttség is megszűnik, mert az impulzusrelé bemenetére bármikor beköthető egy további nyomógomb. De nem csak hagyományos nyomógombbal, hanem akár rádiós távvezérléssel is könnyedén bővíthető az így kialakított világítási kör.

Az impulzusrelét világítás kapcsolására használva az esetek többségében vizuálisan is ellenőrizni lehet a világítás fel- vagy lekapcsolt állapotát, így a nyomógombok megnyomása egyértelmű, előre tudható (látható) váltott működést fog eredményezni: ha világít, akkor kikapcsol, ha nem, akkor bekapcsol. 

De mi a helyzet, ha az előző normál kiépítés mellett olyan helyről is működtetni kellene a lámpát, ahonnan nem látható a nyomógomb működtetésének eredménye: most világít, vagy nem világít? 

A sokféle megoldás mellett, az egyik legegyszerűbb kapcsoláshoz két nyomógombra és három vezetékre van szükség. Az 1. ábra mutatja is egy MR-41 impulzusrelé ezen típusú bekötését. A „BE” nyomógomb csak a relé kikapcsolt állapotában kap feszültséget, tehát csak kikapcsolt relét lehet vele bekapcsolni. A „KI” gomb a relé bekapcsolt állapotában kap feszültséget, így csak bekapcsolt relét lehet vele kikapcsolni. Tehát a „BE” gomb hatástalan bekapcsolt kimenetnél, a „KI” gomb pedig kikapcsolt kimenetnél. Ezzel a megoldással a két nyomógomb funkciója egyértelmű: egy gomb megnyomása csak a hozzá tartozó be- vagy kikapcsolást végzi el. A kapcsolás érdekessége, hogy a világítás kikapcsolásakor a „BE/KI” nyomógombot megnyomva hagyva, a „KI” gombbal kapcsolgatni lehet a lámpát, de az MR-41 impulzusrelé nem vált át, így akár a fényforrás teszteléséhez is használható (csak MR-41, MR-42 - más eszközhöz tesztelni kell!). A kapcsolási elrendezésben a többi „BE/KI” nyomógomb továbbra is az alapkapcsolás szerinti normál váltott működtetést biztosítja.

 

Tudastar_cikk_4_1abra

 

A 2. ábrán látható kapcsolásban az MR-42 típusú impulzusrelé kézenfekvő lehetőséget biztosít meglévő alternatív- és keresztváltó kapcsolókkal kialakított világításvezérlés bővítésére, hogy még több helyről lehessen nyomógombbal működtetni a lámpát. Az ábra szürke hátterű részlete az eredeti, átalakítandó kapcsolást mutatja a könnyebb átláthatóság érdekében, maga az átalakított változat az L - N vonalak alatt található.

Az MR-42 impulzusrelé két kimeneti relével rendelkezik, melyek a „B1 - B2” sorkapcsokkal programozva két üzemmódban működnek:

  • "B1-B2" nincs összekötve (alapműködés): a két kimenet négy lehetséges állapota minden gombnyomásra átvált: Egyik BE és másik KI; Egyik KI és másik BE; Mindkettő BE; Mindkettő KI.
  • "B1-B2" összekötve a két relé párhuzamosan, egyszerre működik, tehát minden gombnyomásra mindkettő állapotot vált.

A 2. ábrán a „B1 - B2” összekötésével a két relé váltóérintkezős kimenete együtt fog működni és a kimenetek ábra szerinti összekapcsolásával tulajdonképpen egy keresztváltó kapcsolót szimulál. Amennyiben a relét a kapcsolás szerint telepítjük, abban az esetben csak a nyomógombok vezetékezésének kérdése, hogy hány helyről történhet a vezérlés.

 

Tudastar_cikk_4_2abra

 

Vezetékezésre a felújításoknál nem mindig van lehetőség vagy szándék, viszont igény lenne a kapcsolási helyek bővítésére. Ekkor vehetjük elő az ELKO EP iNELS RF Control rendszerét, melynek kapcsoló aktorai azonnali megoldást nyújtanak az ilyen jellegű problémákra is. A 3. ábrán egy csillárkapcsolás átalakítása látható a több helyről történő vezérléshez, rádiófrekvenciás aktorral (szürke itt is az eredeti kapcsolás).

Az MR-42 impulzusrelé két relé kimenete biztosítja a csillár két világítási körének külön kapcsolhatóságát, ezért a „B1- B2” sorkapcsok nincsenek összekötve. Az RFSA-61B kapcsoló aktor relé kimenete párhuzamosan kapcsolódik az impulzusrelé „On/Off” bemenetére, mintha ez a kontaktus is egy nyomógomb lenne. Az adóval, adókkal (vezérlők) történő párosításkor ennek megfelelően az 1. sz. üzemmódra kell betanítani, ami a nyomógombkövetést jelenti, vagyis a vevő reléje addig van behúzva, amíg az adó gombja nyomva van (lásd videó). Az eredeti csillárkapcsoló helyett nyomógombot kell beépíteni, így megmarad a helyi vezérlés. A másik felmenő vezeték az impulzusrelé és az aktor fázisfeszültséggel történő ellátásáról gondoskodik. 

A rádiós aktor akár az 1. vagy 2. ábra szerinti kapcsolásba is beilleszthető az impulzusrelé nyomógombjaival párhuzamosan bekötve.

 

Tudastar_cikk_4_3abra