Impulzusrelék közös vezérlése

Az impulzusrelék a több helyről történő világításvezérlés kiváló eszközei, azonban mégsem győzték le a hagyományos alternatív - keresztváltó kapcsolós megoldásokat. Az „okos ház” rendszerek megjelenésével és gyors terjedésével tovább csökkent népszerűségük, hiszen egy „intelligens” rendszer alapból képes impulzusrelés működésre is pusztán szoftveres beállítással. De nem mindenki szeretne komplett „okos házat”, viszont némi „okosítás” a komfortosabb vezérlés érdekében sokat dobna a rendszeren. Egyik ilyen igény, amikor több világítási kört telepítenek pl. a nappali-konyha-ebédlő közös nagy terében, melyeket természetesen külön-külön szeretnének vezérelni, viszont jól jönne egy „Mind Be” és egy „Mind Ki” funkció is, mely a lakásból való távozáskor is jól jöhet. Vannak persze impulzusrelék közös vezérlőbemenettel is, … de valljuk be, ezekkel túl könnyű lenne a megoldás, nincs semmi kihívás a dologban. A következőkben két egyszerű módszert mutatunk be az impulzusrelés világítási körök egyszerre történő be- vagy kikapcsolására.

Mind Be/Ki váltó nyomógombokkal

Az első ábrán négy világítási kört vezérlünk impulzusrelékkel úgy, hogy az egyes körök külön-külön, egymástól függetlenül és közösen is vezérelhetők. A helyes működés érdekében a hagyományos impulzusrelés telepítésektől kicsit eltérő megoldásokat kell alkalmaznunk. Első, ami szembetűnhet, hogy nem normál nyomógomb szolgál az egyes világítási körök önálló vezérléséhez, hanem váltóérintkezős nyomógombok - ilyen pl. a LOGUS90 dizájnban kapható 21150 típus. Használatának oka, hogy elválasszuk az egyedi vezérléseket a közös vezérlővezetékekről, melynek köszönhetően az egyedi vezérlések nem tudják a másik impulzusrelét működtetni. Alaphelyzetben tehát a közös vezérlésé az elsőbbség.

1_abra_2023_26

A másik fontos eltérés, hogy az MR-42/230V típusú, két potenciálmentes és egymástól is független váltóérintkezővel rendelkező impulzusrelét használjuk, mely alapvetően léptető impulzusrelé. A funkció potenciométert F1 állásba tekerve párhuzamos működésre „programozzuk” a két relét, ezért úgy fog kapcsolni, mint egy hagyományos impulzusrelé, de két relével kimenettel. Az impulzusrelé 1-es csatornája a hozzá tartozó világítási kört kapcsolja, míg a 2-es csatorna az adott impulzusrelé állapotáról ad információt a közös vezérléshez, azaz „megmutatja”, hogy be- vagy ki van-e kapcsolva éppen az adott világítási kör. 

A helyi nyomógombokkal közvetlenül váltható a nyomógombhoz tartozó impulzusrelé állapota. Alapállapotban a váltó nyomógomb nyugalmi érintkezője „engedélyezi” a közös vezérlést az impulzusrelé aktuális állapotával ellentétes irányba – ha ki volt kapcsolva, akkor be és fordítva. A váltóérintkezős gomboknak köszönhetően a közös vezérlés csak akkor tud érvényesülni, ha a helyi gombok alaphelyzetben vannak, tehát nincsenek lenyomva. Csak annak az impulzusrelének a 2-es csatornája enged át jelet az ON/OFF bemenetre, amelyik az éppen a lenyomott „Mind Be” vagy „Mind Ki” közös nyomógomb funkciójával ellentétes állapotban van:

  • ha a „Mind Be” gomb van lenyomva, akkor a bekapcsolva lévő impulzusrelék nem reagálnak, a kikapcsoltak pedig bekapcsolnak. 
  • ha a „Mind Ki” gomb van lenyomva, akkor a kikapcsolva lévő impulzusrelék nem reagálnak, a bekapcsoltak pedig kikapcsolnak. 

A működés értelmezésekor vegyük figyelembe, hogy az ON/OFF bemenet felfutó élre működik, tehát a vezérlőfeszültség megjelenésére vált az impulzusrelé, és mindegy, hogy meddig marad rajta a feszültség. A vezérlőjel lekapcsolására nem reagál a relé.

A rajzon betervezett „Mind Be” és „Mind Ki” nyomógomb a szintén LOGUS90 dizájn 21151 normál nyomógomb típusa.

Mind Be/Ki hagyományos nyomógombokkal

Felmerül a kérdés, hogyan oldható meg, hogy a váltó nyomógombok helyett hagyományos nyomógombokkal vezéreljük az impulzusrelék egyedi működését. Az áramkör átalakításánál két jelentősebb részletre kell figyelni, mely a 2. ábra kapcsolási rajzán is látható.

2_abra_2023_26

Az 1. ábra áramkörében váltó nyomógombokkal választottuk el az impulzusrelék önálló és közös vezérlését. Az elválasztásra itt is szükség van, melyet most a szembefordított diódák oldanak meg. A diódák az ON/OFF bemenetre a tápfeszültségnek csak a félhullámát engedik át, azaz kb. 115 Vac effektív feszültséget, ezért az MR-42/UNI típusú impulzusrelét kell használnunk. A működés további részei megegyeznek az előzővel.

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!