Időzítés másképp

Fogyasztóink időzített működtetését nem nagy kihívás megoldani az időrelékkel, főleg a multifunkciós típusokkal. A gyártók a legjellemzőbb, leggyakrabban szükséges funkciókat tömörítik egy-egy ilyen időrelébe, ezért a felhasználónak elég akár csak egy ilyet jól ismernie, melynél nagy eséllyel ki tudja választani az éppen megfelelő időzítési funkciót, és már vezérelheti is készülékét. Előfordulhat viszont olyan helyzet is, hogy az időzíteni kívánt fogyasztó saját vezérlésébe nem tudunk beavatkozni, nem lehet időrelét közvetlenül telepíteni. Ez lehet helyhiány, vagy akár pl. a vezérlővezetékek hiánya miatt. A kapcsolószekrényben viszont akadhat még hely, ha nem szűkösen lett méretezve. A készülékeket ugyanakkor nem a kapcsolószekrényből kapcsoljuk, hanem általában helyben, ezért érzékelni kell a bekapcsolást. Ilyen esetekben is jó szolgálatot tehetnek az áramfigyelő relék, melyek a betáplálás helyén figyelik a tápvezetéket. Ha bekapcsolták a fogyasztót, akkor áram fog folyni a tápvezetéken, melyre az áramfigyelő reagál és indítójelet ad az időzítést végző időrelének. 

A következőkben néhány áramfigyelős megoldást mutatunk be, elsősorban a PRI-51/x áramhatár-kapcsolókkal (x = figyelt max. áram), melyek több áramtartományban kaphatók, így könnyen kiválasztható a fogyasztó áramának megfelelő típus is. A PRI-51/x áramfigyelők reléje akkor húz meg, ha a mért áram meghaladja a beállítottat, tehát egy fogyasztó működésének detektálásához a fogyasztó áramfelvétele alá kell beállítani, hogy a relé a fogyasztó működésekor mindenképpen meghúzzon.

Nagyáramú fogyasztó időzített letiltása

Az első ábrán egy érdekes felhasználási lehetőséget mutatunk be az áramfigyelő relék használatára. Az áramkör arra szolgál, hogy korlátozza a fogyasztást (azaz a költségeket) azzal, hogy egy bizonyos áramfelvétel felett egy időre letiltja, lekapcsolja a tápvezeték feszültségét. Az időzítés letelte után megpróbálja visszakapcsolni, ami csak akkor történhet meg, ha a nagyáramú fogyasztót leválasztották, különben késleltetve (ha beállították) újra kikapcsolja a tápvezeték feszültségét a beállított ideig. A legdurvább esetben a kapcsolás akár az áramlopás ellehetetlenítésére is használható nagyobb közösségek közös helyiségeinél a közösen viselt költségek megkímélésére. Természetesen a biztonsági előírások figyelembe vételével, melyet ez a kapcsolás nem tartalmaz és az adott környezethez kell kiépíteni. Az ábra csupán az időzített vezérlésre mutat példát.

1_abra_2020_10

A két modul a kapcsolószekrénybe telepíthető, a fogyasztói áramkör elmenő tápvezetékének figyelésével, így akár utólag is beépíthető különösebb vezetékezés és bontás nélkül. A fogyasztói áramkör tápvezetéke átmegy a PRI-51/x áramfigyelő belső söntjén (B1 - B2), ahonnan az időrelé kimeneti reléjének 15-ös közös sorkapcsára kerül, majd a nyugalmi (16) érintkezőn keresztül jut ki a fogyasztók felé. Ha a figyelt tápvezetéken nagyobb áramú fogyasztót kapcsolnak be, mint ami az áramfigyelőn beállított Imax, akkor az áramfigyelő reléje meghúz, 18-as kontaktusa indítójelet ad a CRM-91H/230 V (vagy /UNI) időrelé „S” bemenetére. Az időrelé állandó tápot kap és a „f”, vezérlőjel felfutó élére induló elengedés-késleltető funkcióra van álítva, míg az időérték az alkalmazás céljának megfelelően van beállítva. Az időrelé a kapott vezérlőjel hatására elindítja időzítését és lekapcsolja a feszültséget a fogyasztói áramkörről. Ezzel megszűnik az áram a figyelt tápvezetéken és az áramfigyelő reléje visszakapcsol nyugalmi állapotba. Az idő letelte után az időrelé visszakapcsolja a tápvezeték feszültségét. Ha az áramfelvétel normalizálódott és  Imax alatt van, akkor az áramkörnek csak figyelő funkciója van. Ha továbbra is nagyobb az áramfelvétel, akkor kezdődik elölről a lekapcsolás. A többlet áramot használni kívánó előbb-utóbb bizonyára megunja a helyzetet és leválasztja nagyáramú fogyasztóját a hálózatról. 

Fogyasztó időzített működtetése

A következő ábra kapcsolási rajzán fogyasztóink legálisabb működtetésének időzítésére mutatunk be egy lehetséges megoldást.

2_abra_2020_10

A kapcsolás bekötése megegyezik az előzővel, viszont az időrelét a „h”, vezérlőjelre induló késleltetett- meghúzás és elengedés funkcióra állítjuk. Ebben a funkcióban az időrelé az „S” vezérlőjel felfutó élére elindítja a meghúzás-késleltetést, „t” idő múlva meghúz a relé, majd a vezérlőjel lefutó élére elindul az elengedés-késleltetés és „t” idő múlva kikapcsol a relé. A két időtag megegyezik, hiszen csak egy idő beállítási lehetősége van a CRM-91H időrelének.

A működésben az 1. ábrához képest annyi az eltérés, hogy itt „t” ideig engedélyezzük a nagyobb áramú vételezést, hiszen éppen ez volt a cél - időzíteni a fogyasztó működését a betáplálási oldalról. Az elengedés-késleltető funkció nem tesz mást, mint ugyanannyi „t” ideig nem engedi újra bekapcsolni a fogyasztókat. Ez a funkció jól jön olyan készülékeknél, melyek nem szeretik a gyors ki/bekapcsolásokat.

Megjegyzések

  • Mindkét áramkörre vonatkozik, hogy az áramfigyelő relé 16-os nyugalmi kontaktusával egy másik áramkört reteszelhetünk, ezzel prioritást adva a söntön átvezetett nagyobb áramú fogyasztóknak.
  • Ha az 1. fogyasztói kör áramfelvétele kisebb, mint Imax, akkor nem érvényesül a prioritás, és mindkét fogyasztói kör működhet egyszerre is.

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!