Hogy mik vannak?!

De tényleg!
Hogyhogy nincs ilyen funkció?

Aztán rájöttünk! 

Felesleges egy multifunkciós időrelé funkcióit gyárilag olyanokkal bővíteni, melyek egyszerű kapcsolástechnikával megoldhatók.

Így történt, hogy szükség volt egy nagyon egyszerű időrelé funkcióra, de még az ELKO EP multifunkciós időrelék 10 funkciója között sem találtunk teljesen megfelelőt, … más gyártmányokban meg pláne nem!

Mi is ez a funkció?

Tényleg egyszerű: meghúzás-késleltetés, melynek úgy kell működnie, hogy az indítójel megjelenése után kezdődjön a késleltetés - ez alatt a kimeneti relé nyugalmi állapotban legyen -, majd a késleltetés letelte után húzzon meg a relé és maradjon is behúzva.

Nos, eddig semmi gond, hiszen szinte minden multifunkciós időrelé „tudja” ezt a tápfeszültség bekapcsolásra indítható meghúzás-késleltetést. A CRM-91H időrelé „a” jelű funkciója ez, ahogy az első ábra diagramjain is látható.

 MH_55_2018_25het_hogy-mik-vannak_1abra

Azonban további igény volt, hogy amennyiben az indítójel rövidebb, mint a beállított késleltetés, akkor ne történjen semmi. 

Hát ezzel sincs gond. Mivel az „a” funkció indító jele maga az időrelé tápfeszültsége, így ha az megszűnik, akkor a kimeneti relé sem tud meghúzni.

Következő feltétel, hogy amennyiben a beállított késleltetésnél tovább kap indítójelet az időrelé, akkor húzzon meg a kimeneti reléje. Úgy néz ki, hogy ez is menni fog az alapfunkcióval.

Utolsó követelmény pedig: ha a késleltetési idő letelte után behúz a relé, majd megszűnik az indítójel, a kimeneti relé akkor is maradjon behúzva. Ez a funkció viszont nincs benne az „a” alapfunkcióban, hiszen az időrelé tápfeszültsége egyben a funkció indítójele is. Ha megszűnik a táp, azonnal elenged a relé.

Ha átnézzük a funkciókat, nem is találunk az „a” funkción kívül meghúzás-késleltetést még az „S” vezérlő bemenetről indítva sem. A „h” funkció tartalmaz meghúzás-késleltetést, de alkalmatlan erre a feladatra a működés módja miatt (elengedés-késleltetése is van).

Összefoglalva egy olyan nem folytonos vezérlőjellel kell meghúzás-késleltetést kezelni, mely lehet rövidebb vagy hosszabb a beállított késleltetésnél, tehát bármikor megszűnhet.

Az egyszerű megoldást az öntartó reléknél is használt bekötési logika adja, melyet a második ábrán mutatunk be.

MH_55_2018_25het_hogy-mik-vannak_2abra

A működést csak a rend kedvéért írjuk le, hiszen egyértelmű:

  • „K1” kapcsoló szimulálja az indítójelet. 
  • Ha bekapcsolják, tápot kap az időrelé és elindul a késleltetés. 
  • Ha idő előtt kikapcsolják, akkor az egész folyamat leáll. 
  • Ha a késleltetés után kapcsolják ki „K1” kapcsolót, akkor a kimeneti relé behúzva marad, mert a záró érintkezője öntartásba kapcsolja az időrelét a tápfeszültség rákapcsolásával.

A kapcsolásban az öntartás és a kimenet egy áramkört alkot. A különválasztáshoz két lehetőség van, pl. „megrelézni” a kimenetet, ami egy plusz eszközt igényel, vagy - amennyiben az alkalmazás engedi -, akkor a CRM-91H időrelét lecserélni a három potenciálmentes váltóérintkezőt tartalmazó CRM-93H multifunkciós időrelére.

A kapcsolási rajzot a következő ábrán találod.

MH_55_2018_25het_hogy-mik-vannak_3abra

A CRM-93H kimeneti reléjének közös pontjára (itt a 15) egy előző fokozat (gép, vezérlés) által adott jel is beköthető a fix táp helyett, azonban ügyelni kell arra, hogy ez az időrelé a gyári adatlap szerint nem kapcsolhat 3-fázist, így kettőt sem - bármennyire is vonzó a három kontaktus kimenet.

A negyedik ábrán egy VS316/230 segédrelével kiegészítve, már kapcsolhatunk három fázist, amennyiben váltóérintkezőkre van szükség és elegendő a 16A/AC1 terhelhetőség. Egyéb esetekben az alkalmazáshoz megfelelő kontaktorokat kell használni.

MH_55_2018_25het_hogy-mik-vannak_4abra

Hogy a témát nagyjából kimerítsük, ráadásként egy törpefeszültségről történő vezérlést mutatunk be az utolsó ábrán, melyhez nem kell mást tenni, mint UNI tápfeszültségű CRM időrelét használni a 230V-os helyett.

Rendelési kódok: CRM-91H/UNI vagy CRM-93H/UNI.

MH_55_2018_25het_hogy-mik-vannak_5abra

Várhatóan egy hét „megjelenés-késleltetéssel” jelentkezünk következő műszaki bejegyzésünkkel (vagyis kb. egy hét múlva, ahogy szoktunk). Addig is pontos „időzítést”… és kellemes időtöltést kívánunk.