Három a magyar igazság

A korszerű háztartásokban szinte minden elektromos árammal működik, ezért az új építésű családi házak, lakások jócskán meg vannak pakolva konnektor aljzatokkal, de több háztartási gép fix bekötést is igényelhet. Jó esetben a beépítésre kerülő kismegszakítók a szolgáltatóval kötött szerződésnek megfelelően egy várható vételezési teljesítmény alapján vannak méretezve. Belakva a családi fészket aztán egyre csak gyűlnek az elektromos árammal működő fogyasztók, míg nem egyszer-egyszer azt veszi észre a tulajdonos, hogy lekapcsol a kismegszakító, amikor egyszerre működtetne ugyanazon a fázison két nagyobb teljesítményű háztartási kütyüt.

Műszaki bejegyzéseinkben találkozhattál már a fentiek kiküszöbölését célzó megoldásokkal. A jól ismert SJR-2 időreléket akár kaszkádba is kötve sorban egymás után, késleltetve kapcsolhatjuk be a nagyobb áramú fogyasztókat. A megoldás akkor használható, ha egyébként a hálózat elbírja az összes fogyasztót, csak a bekapcsolásokat kell késleltetni. A PRI-51/xx áramfigyelőkkel prioritási sorrendet kialakítva egyszerre csak egy fogyasztói kör fog működni. 

A most bemutatásra kerülő viszonylag egyszerű megoldásban három, vagy akár több fogyasztót kapcsolgatunk be és ki úgy, hogy egyszerre csak egy működik, de sorban mindegyik bekapcsol a neki beállított időtartamra. A kapcsolás egy felénk érkező tényleges megkeresésre készült, ahol három fűtőpanel vezérlését kellett megoldani ebben a formában, mert a hálózat nem bírta egyszerre az összes terhelést. Az időosztásos bekapcsolásokkal el lehet érni, hogy mindegyik helyiségben sorban egymás után engedélyezve van a fűtés, így minden fűtőpanel a saját szabályzója által meghatározottan képes működni és megfelelő hőmérsékletre fűteni a helyiségeket. A bekapcsolási időtartamok helyes megválasztásával - ügyelve a lehűlési szakaszokra - elérhető, hogy mindenhol a megfelelő hőmérséklet legyen. A megoldás természetesen más, egymás utáni kapcsolásokat igénylő feladathoz is használható.

Az első ábrán szokás szerint a felhasznált eszközöket és alaptulajdonságaikat mutatjuk be. A megoldás kulcsa az egyik legnépszerűbb moduláris termékünk a CRM-2H típusú aszimmetrikus ütemadó, mellyel már szintén találkozhattatok műszaki leírásainkban. Az időrelé abban speciális, hogy külön beállítható a kimeneti relé meghúzási és elengedési időtartama 0,1 mp - 100 nap (!) között és az időzített be- és kikapcsolásokat ciklikusan ismétli, amíg tápfeszültséget kap (lásd diagram). 

MH34_2017_50het_1abra

A CRM-2H kimenete potenciálmentes váltóérintkező. Két tápfeszültség verzióban kapható: 230 Vac vagy UNI (AC/DC 12 - 240 V). Az „S” bemenet - ahogy a diagramon is látható - annak kiválasztására szolgál, hogy a tápfeszültség bekapcsolása után szünettel vagy impulzussal (behúzott relével) induljon a ciklikus működés.

A CRM-2H önmagában két fogyasztót tud felváltva kapcsolgatni a nyitó és a záró kontaktusával. A fent leírt feladathoz viszont három kapcsolásra van szükség. Ennek megvalósításához ahogy a következő ábrán lévő kapcsolásban is látható nem teszünk mást, mint kaszkádba kötjük a kimeneteket és az időzítések beállításával manipulálva érjük el, hogy megegyező időtartamokra kapcsoljanak be az egyes fogyasztók.

MH34_2017_50het_2abra

Mindkét időrelét szünettel indítjuk, ezért össze kell kötni az „S” bemeneteket az „A1” táp bemenetekkel. A példában minden fogyasztó 20 - 20 perc időt kap a működéshez (ez lehetne eltérő is). Az 1-es időrelé szünet időtartamát 20 percre állítjuk, míg az impulzus időtartamot 2 x 20 percre, azaz 40 percre. A 2-es időrelé mindkét időtartamát 20 - 20 percre állítjuk (szimmetrikus ütemadáshoz a CRM-91H időrelé ütemadó funkcióban is megfelelne).

A működés tehát a következő, ahogy az az utolsó ábrán is látható:

  1. Táp bekapcsolásra az 1-es időrelé nyugalmi érintkezője által (szünet idő) az 1-es kontaktor behúz és 20 percig behúzva marad.
  2. 20 perc után az 1-es időrelé behúz, ezzel tápot kapcsol a 2-es időrelére és elindul a 20 perces szünet időzítése - a 2-es kontaktor behúz és 20 percig behúzva marad.
  3. 20 perc után a 2-es időrelé behúz és kapcsolja a 3-as kontaktort, ami elvileg a beállított 20 perc időtartamig marad behúzva - az időzítés beállításánál célszerű ügyelni arra, hogy az 1-es időrelé 40 perces impulzus időtartama max. annyi, de inkább valamivel kevesebb legyen, mint a 2-es időrelé szünet + impulzus időtartama, különben, ha hosszabb, akkor a 2-es kontaktor még be fog húzni egy kis időre.
  4. Az 1-es időrelé 40 perces impulzus időtartamának letelte után elenged a relé és újra kezdődik a 20 perces szünet idő - az 1-es kontaktor kapcsol.
  5. És a folyamat folytatódik a 2. ponttól ciklikusan, amíg tápfeszültséget kap a rendszer.

MH34_2017_50het_3abra

Tovább gondolva a kapcsolást a 2-es időrelével kapcsolhatunk egy következő CRM-2H időrelét, amivel már négy vezérlési kört tudunk egymás után működtetni. És így tovább bővíthető a kapcsolások száma, ha a kialakítandó rendszerben éppen erre van szükség.

A bemutatott kapcsolási megoldás bizonyára nem egy mindennapi igényt elégít ki, de nem is ez volt a cél. A mindennapi feladatokhoz sok ELKO EP eszköz készen várja a felhasználókat. De reméljük, hogy az a törekvés, ami bejegyzéseinkben a funkcionális, kész eszközök nem mindig általános használatának bemutatására irányul, néha-néha jó kiindulási alapként szolgálhat egy-egy megrendelői, felhasználói igény megoldásának kidolgozásához.