Funkcióteszt - CRM-100 időrelé

A nem túl régen megjelent CRM-100 típusú digitális időrelét már nagy vonalakban bemutattuk egy ekorábbi bejegyzésünkben és fel is használtuk egyik speciális funkcióját a 17-ből. A sok funkciót viszont csak megemlítettük, jelezve, hogy érdemes a használati útmutatóban átnézni őket, mert sok jól használható időzítési algoritmust rejt ez az egy modulos kis eszköz. Saját tesztjeink alatt észrevettük, hogy az egyes funkciók viselkedésében olyan további lehetőségek bújnak meg, melyeket a folyamatdiagramok nem ábrázolnak, viszont egyes vezérléseknél akár jól is jönnének. A diagramokból való kimaradás oka a diagramok egyszerűségére, átláthatóságára való törekvés, hiszen az egyes funkciók alapműködését ábrázoló diagramok még így is tartalmaznak minimum két vezérlési esetet. Aktuális bejegyzésünkben közzétesszük a tesztelési eredményeket.

A CRM-100 digitális multifunkciós időrelé

Mielőtt bemutatnánk a konkrét „rejtett” működési helyzeteket, ismerjük meg a CRM-100 időrelét. Az első ábrán láthatók az időrelé részei és egy tipikus bekötés, valamint minden fontosabb villamos és egyéb paraméter, ezért nincs szükség további szöveges magyarázatra.

1_abra_2021_1

Az időrelé paramétereit nem az átlagos időreléknél megszokott potenciométerekkel és forgókapcsolókkal lehet beállítani, hanem csupán két előlapi nyomógombbal. Köszönhető ez annak, hogy a CRM-100 LCD kijelzővel rendelkezik, melyen minden szükséges információ megtalálható programozás és működés során egyaránt. Bár ma már a hagyományos időrelék is digitális alapon működnek a mikrovezérlős elektronika miatt, de amelyik nem rendelkezik kijelzővel, annál a jól megszokott potenciométer a beállító szerv, mely végül is analóg eszköz - ezért hívják (hibásan) analóg időreléknek.

A kijelző

A következő ábrán külön kiemeltük az LCD kijelzőn megjelenő információkat. A kijelző felülete szerencsére nincs telerakva szimbólumokkal, ezért jól áttekinthetők a megjelenő paraméterek és tényleg csak a szükségeseket tartalmazza, de azt mindegyiket.

2_abra_2021_1

  • Az időzítés aktuális értéke a legnagyobb karakterekkel látható, mely, mint a legfontosabb paraméter az időrelé adott funkciójának működése közbeni értéket mutatja. 
  • A funkció kijelzése egyetlen digiten történik, ahol az első 10 funkció a 0 - 9 számokkal van jelölve, míg a maradék 7 funkció A, b, C, D, E, F, G betűkkel, ahogy ezek egy hétszegmenses kijelzéssel megvalósíthatók. 
  • A legnagyobb mértékegység az óra, hiszen 999 óra a legnagyobb beállítható időzítési érték. A legkisebb beállítható időérték 0,1 s, melyet a matematikailag is megszokott módon tizedesvesszővel (itt ponttal) jelez a kijelző és az „S” jellel. Az éppen aktuális időzítési folyamat beállított értéke működés közben is látható a kijelzőn. Programozáskor itt láthatjuk a beállítást. 
  • Két időtagos funkció programozásakor az aktuális időérték helyén On (impulzus) vagy OFF (szünet) jel látható. 
  • Egy időzítési folyamat fontos információja lehet az eltelt vagy a hátralévő idő. A fel és le nyilak közül egy funkcióhoz az egyik választható, mely az időzítés alatt villog, miközben az aktuális időkijelzés értéke a választott iránynak megfelelően változik. Fel irányt választva az időérték kijelzése nulláról indul és a beállított időértékig tart, tehát az eltelt időt mutatja. Le irányt választva a kijelzés a beállított időértékre áll és a folyamat során nullára csökken, tehát ekkor a hátralévő idő látható.

CRM-100 funkciók „kivesézve”

Az utolsó ábrán összefoglalva látható mind a 17 funkció alapműködési diagramja a hozzájuk tartozó leírásokkal. A kék színű szövegek jellemzően azoknak a működési helyzeteknek a leírásai, melyeket nem tartalmaz az eredeti diagram vagy nem elég egyértelműen következnek a diagramból.

Néhány megjegyzés az ábrához:

  • A „0” és „3” tápfeszültségre induló funkcióknál nincs kék szöveges beillesztés, mert ez a két funkció ilyen egyszerűen működik és teljesen figyelmen kívül hagyja a B1 vezérlő bemenet állapotát mind táp bekapcsoláskor, mind állandó táp alatt.
  • Az „1” és „2” számú ütemadó funkcióknál csak a programozás végén választható a számlálás iránya, mely az On és Off időkre egyformán vonatkozik, azaz ha lefelé számlálás van kiválasztva, akkor az impulzus időtartam és a szünet időtartam alatt egyaránt a hátralévő időt fogja mutatni a kijelző.

3_abra_2021_1_v2

Későbbi terveink között szerepel más eszközök, időrelék hasonlóan „rejtett” funkcióinak bemutatása is, hiszen főleg gépi vezérléseknél nem mindegy, milyen vezérlőjelre mi történik, illetve a tápfeszültség bekapcsolása és a vezérlő bemenet állapota között milyen összefüggés van, mely hatással lehet a kimenet működésére. 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!