A demokrácia „gépi kódja”

Bár a demokrácia elsősorban politikához kötődő fogalom, mégis találkozunk vele, illetve ennek igényével az élet más területein is. Mondhatni demokratikus érzelmű ember egészséges igazságérzete felszínre tör a társadalmi értékek védelme mellett egyszerűbb emberi kapcsolatoknál is. Lassan viszont a robotok világát éljük, hiszen már nem is mai szerzeménye az emberiségnek a mesterséges intelligencia. A jövő robotjaival szemben bizonyára elvárás lesz az emberrel tartott kapcsolatok minőségének korlátozása, csakhogy a mesterséges intelligencia egyik fontos jellemzője éppen az öntanulás. Szokták mondani: a számítógép programjaink szerint működik, nem pedig vágyaink szerint. Igen ám, de ha a robot programja az öntanulás miatt már nem fog mindenben egyezni az ember által betáplálttal, akkor a robot vélhetően az embertől tanul meg viselkedni, azaz diktatórikus környezetben a robot diktátorrá válhat, demokráciában demokratává és a világ megosztottsága ismét maradhat, ahol van.

Lényegesen jobb a helyzet a mi egyszerűbb relés áramköreinkben, hiszen nem mesterséges intelligenciaként működnek, hanem legtöbbször praktikus automatizmusok formájában, melyek csak annyit tudnak, amennyit megengedünk nekik. És, ha demokratikus választást akarunk, akkor az első ábra szerinti logikát követve kötjük össze a kontaktusokat, melynek eredményeként a lámpa csak akkor világít, ha legalább ketten akarják.

1_abra_2021_47

A kontaktusok logikai kapcsolata a 3 bemenet 3 lehetséges kombinációjának logikai „ÉS” kapcsolata és az „ÉS” kapcsolatok logikai „VAGY” kapcsolata, melyhez legalább az egyik bemenetnek rendelkeznie kell egy további váltóérintkezővel.

„Voksgép” öntartó segédrelékkel

A következő ábrán 3 db három váltóérintkezős VS308K típusú segédrelével oldottuk meg a „voksgép” logikájának megfelelő működést. Az „A”, „B” és „C” nyomógomb kontaktusok a szavazókat reprezentálják, de lehetnének akár vezérlő- vagy felügyeleti eszközök relé kimenetei is.

2_abra_2021_47

Az „A”, „B” vagy „C” nyomógombok bármelyikének lenyomására a hozzá tartozó segédrelé az egyik reléje által visszacsatolva öntartásba kapcsol. A segédrelék többi kontaktusa az 1. ábra logikáját követve van be- és összekötve. A zöld visszajelzős segédrelé 11 - 14 kontaktusai az A & B kapcsolatot biztosítják, míg a 31 - 34 kontaktusok a B & C kapcsolatot. A zöld relé 31 - 32 nyugalmi kontaktusai, - ha a „B” gomb nincs megnyomva - az A & C kapcsolatot hozzák létre. A „RESET” gomb törli az aktuális szavazást az újtrakezdéshez.

Vizuális túlterhelés felügyelet

A villamos árammal működő háztartási eszközök számának egy lakáson belüli növekedésével a hálózat és a vezetékezés terheltsége is megnő, ugyanis fejlődés ide vagy oda, valahogy a teljesítmények nem akarnak látványosan csökkenni. Pl. a mosó- és mosogatógépek vizét fel kell melegíteni, ami elég nagy energia bevitelt igényel, ezért a korszerűbb motorok és a legkülönfélébb ECO programok beépítése háztartási gépeinkbe nem feltétlen eredményez jelentős fogyasztáscsökkenést.

A probléma akkor jelentkezik, ha két vagy három ilyen nagyobb fogyasztót szeretnénk egyszerre elindítani, de a hálózat kismegszakítója nem viseli el leoldás nélkül már a beindítást sem, rosszabb esetben az üzemi áramon való működést sem. Áramfigyelő reléinkkel számos megoldást mutattunk be műszaki bejegyzéseikben a reteszelésre. Az utolsó ábra kapcsolási rajzán kicsit egyszerűsítettünk a „reteszelésen”, ugyanis nincs konkrét fizikai retesz, mely letiltaná további fogyasztók bekapcsolását. 

3_abra_2021_47

Vizuálisan minden kritikus fogyasztónál jelezzük egy jelzőlámpával, ha már legalább két fogyasztó be van kapcsolva. A jelzés a tulajdonosnak azt jelenti, hogy azt a gépet, amelyiket éppen be kívánja kapcsolni, most ne kapcsolja be, mert nem bírja a hálózat. A megvalósítás így valamivel egyszerűbb, mint az egyes fogyasztók áramútjainak megszakítása, bár így is be kell építeni az áramfigyelő reléket. A távjelzés viszont megoldható akár vezeték nélkül is az iNELS RF Control rendszer adó-vevőivel (ezt nem rajzoltuk le). A hálózatnak viszont el kell bírnia bármelyik két fogyasztó együttes működését.

A kapcsolás csupán abban különbözik az előzőtől, hogy áramfigyelő reléket használunk, ahol a relé akkor van meghúzva, amikor a figyelt fogyasztó árama a beállított Imax áram fölött van, azaz a fogyasztó működik (mivel jóval az üzemi áram alá állítjuk a határt). A működés miatt tehát nincs szükség öntartásra. Mivel a felhasznált PRI-51/x típusú áramfigyelők egy váltóérintkezővel rendelkeznek, ezért az egyikhez segédrelére is szükség van (x = a választott PRI-51 max. áramértéke). A kontaktusok összekötése által létrejött logikai működés a 2. ábrán bemutatottal megegyező.

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!