Fi relé

A Fi reléket (szaknyelven áram-védőkapcsolók, vagy életvédelmi relék) elsősorban az emberi élet megóvása miatt alkalmazzák a villanyszerelők, villamossági szakemberek. Szerepe akkor válik fontossá, amikor egy elektromos kábel, vagy valamilyen áramfelvevő készülék valamilyen oknál fogva zárlatossá válik, vagy, ha egy ember óvatlanul hozzáér a feszültség alatt álló hálózathoz. Ilyenkor a FI relé szinte azonnal lekapcsolja az áramot. A személyt ugyanúgy megrázza az áram, de csak nagyon rövid ideig éri a szervezetét az elektromosság, ezért sokkal kisebb károsodást szenved el. Éppen ezért használják még az életvédelmi relé megnevezést is erre a típusra.

Kirchhoff csomóponti törvénye kimondja, hogy egy hagyományos 230V, váltóáramú rendszer esetében ugyanannyi az áram értéke a felső- és a nullavezetőkben. Amennyiben valahol eltérés adódik, akkor szivárgás lép fel. Ez történik a rövidzárlatkor, vagy ha valaki megérint egy kábelt és megrázza az áram. A FI relé érzékeli ezt a változást, és azonnal megszűnteti a hálózat áramellátását.

A megoldás alkalmazható háromfázisos, 400V-os hálózatok esetén is.