Sorrendi automatika

Sokféle sorrendi kapcsolás létezik melyek megvalósításához régebbi bejegyzéseinkben is találhatók ötletek. Az egyik ötletnél sorban egymás után kapcsoltunk lámpákat úgy, hogy az előző kikapcsolt. Egy másik kapcsolásban úgy, hogy az előző tovább világított. Volt már futófényes áramkörünk is relékkel megoldva. És mielőtt azt hinnénk, nincs új, mert mindenre kitaláltuk már a megoldást, érkezett egy megkeresés. Ügyfelünk három motort szeretne egymás után működtetni az előző kikapcsolásával, hogy a harmadik után ismét az első működjön. A folyamat ciklikussága és a motorok működése akkor álljon le, amikor lekapcsolják a rendszer tápellátását. Természetesen más fogyasztókkal is elképzelhető ez a működési mód.

A relés megoldás hirtelen egyszerűnek tűnhet, de aki szintén így látja, próbálja meg összerakni anélkül, hogy ránézne a lenti kapcsolási rajzokra. Kétféle áramkört készítettünk. Egyiknél a motorok szünet nélkül kapcsolnak be egymás után, de az előző kikapcsolásával, mindez ciklikusan ismétlődve. A második áramkörnél szünetet is beiktattunk.

Sorrendi automatika szünet nélkül

Az első ábrán a szünet nélküli sorrendi automatika kapcsolási rajza látható. A ciklikus működést a START nyomógomb lenyomása indítja. Mindhárom időzítés a CRM-91H/UNI (vagy 230V) típusú multifunkciós időrelével történik, mivel ez az időrelé tudja az ide szükséges „g” funkciót: vezérlőjel lefutó élére indított elengedés-késleltető. 

1_abra_2023_34

A START gomb megnyomására elkezdődik az első fokozat időzítése, a relé meghúz és elindul az M1 motor. Ugyanekkor a 16-os nyugalmi érintkező, mint retesz bontja a következő fokozat kapcsolt feszültségét. Az idő letelte után kikapcsol a relé, leáll a motor, nyit a 15-18 kontaktus, mellyel egyidőben lefutó élű vezérlőjelet kap a középső időrelé „S” bemenete. Bekapcsol M2, majd a késleltetés letelte után kikapcsol, a középső időrelé reléje elenged és 18-os sorkapcsáról lefutó élű vezérlést kap az utolsó időrelé is. Amikor ennek is letelik az időzítése, akkor az utolsó időrelé 18-as kontaktusának nyitása ad lefutó élű vezérlőjelet az első időrelé „S” bemenetére, mellyel elölről kezdődik a ciklus. A működési folyamat addig tart, amíg ki nem kapcsolják a rendszer tápellátását.

Sorrendi automatika szünettel

A kapcsolások közötti szünet kialakításához két irányba is gondolkodhatunk. Egyik irány, amikor a motorok működési időtartama és a szünet időtartama megegyezik, másik irány, amikor különböznek. A következő ábrán látható áramkörben a CRM-111H/UNI típusú időreléből négy darabot használunk.

2_abra_2023_34

Az első időrelé az 1. ábrán is alkalmazott „f” funkcióba van beállítva és feladata, hogy indításkor (START) azonnal, szünet nélkül működésbe lépjen az 1-es motor. Amint letelt az időzítése, kimenete kikapcsolja az 1-es motort és 16-os nyugalmi érintkezőjének zárására vezérlőjelet kap a következő időrelé „S” bemenete. A ciklusokban résztvevő időrelék a ritkán használt „j” jelű funkcióban működnek: vezérlőjel felfutó élére indított azonos időtartamú meghúzás- és elengedés-késleltető. A funkcióban tehát a vezérlőjelre elindul a „T” időzítés, melynek letelte után „T” időtartamra meghúz a relé. Ez a funkció tehát kiválóan alkalmas a szünet és a motorvezérlő impulzus kiadására egyetlen időrelével.

Az ciklus időreléinek nyugalmi érintkezőinek zárása sorban indítja a következő fokozatot, az utolsó pedig visszacsatol az elsőre. A szünet-impulzus ciklusok addig tartanak, amíg a tápellátást le nem kapcsolják.

Eltérő szünet és impulzus időtartamokhoz sincs szükségünk több időrelére, amennyiben 3 db CRM-100 digitális időrelét építünk be a három fokozat három időreléje helyett. A „G” funkcióban ugyanúgy működik, mint a CRM-111H/UNI a „j” funkcióban, azzal a különbséggel, hogy külön beállítható a szünet és az impulzus időtartama (0,1 s - 999 óra tartományban). Ezt az áramkört nem rajzoltuk meg, hiszen a bekötési pontok (sorkapcsok) jelölései a vezérlő bemenet kivételével megegyeznek - az „S” helyett itt „B1” jelöléssel van ellátva.

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!