A szabadság szintjei

A folyadékszint felügyelettel, szabályozással kapcsolatos ELKO EP eszközkészletre semmiképp sem panaszkodhatunk, mert fejlesztőink az elmúlt évek alatt több folyadékszint-kapcsolóval bővítették a kínálatot. Már a HRH-8 is univerzálisnak nevezhető, hiszen 8 funkcióból választhatunk, de a legújabb, HRH-9 típusú folyadékszint felügyeleti relénk talán az univerzálisabbnál is univerzálisabb. A következőkben rálátás szinten bemutatjuk a HRH-9/UNI típusú 1 - 6 szintű univerzális folyadékszint kapcsolót, valamint egy olyan kapcsolást, ami bizonyítja is az eszköz címben szereplő magas szintű szabadságfokát.

A HRH-9/UNI folyadékszint-kapcsoló

Az első ábrán a HRH-9 fotója látható, jelölve a csatlakozók funkcióit. Első látásra egyértelműnek és egyszerűnek tűnik, mert az is, hiszen semmi felesleges bekötési opció, csak az ilyen eszközöknél megszokottak…azaz majdnem. 

1_abra_2021_22

Egyik érdekesség a jobb oldalsó HRH-9/S távjelző, mely külön eszköz, nincs az alapmodul csomagjában. A dobozka LED diódákat tartalmaz, melyeket hét eres vezetékkel kell a HRH-9 megfelelő sorkapcsaihoz csatlakoztatni és a 6 szonda állapotának távjelzésére szolgál (egyébként a HRH-6 típusnak is van hasonló távjelzője HRH-6/S néven, de ez már kifutó termék). A szondák állapotát egyébként a HRH-9 is visszajelzi.

A másik érdekesség, illetve talán inkább felmerülő kérdés, hogy hogyan működik a modul alsó sorkapcsain található 6 kimeneti relé? Minden szondához tartozik egy relé egy záró érintkezővel. A relék zárt vagy nyitott állapotát a szondákhoz tartozó forgókapcsolóval kiválasztott funkció határozza meg a következőképpen:

 • PUMP UP (TÖLTÉS) beállításnál:
  • relé zárva, ha a szonda nincs a folyadékban
  • relé nyitva, ha a szonda folyadékban van
 • PUMP DOWN (ÜRÍTÉS) beállításnál:
  • relé nyitva, ha a szonda nincs a folyadékban
  • relé zárva, ha a szonda folyadékban van

A PU és PD funkciókhoz 4-féle késleltetés választható, közös 0,5 - 10 s időtartammal:

a - nincs késleltetés

b - meghúzás-késleltetés - a relé bekapcsolásának késleltetése

c - elengedés-késleltetés - a relé kikapcsolásának késleltetése

d - meghúzás- és elengedés késleltetés - a relé be- és kikapcsolásának késleltetése

A többi beállítást nem részletezzük, pontos leírásuk megtalálható a letölthető használati útmutatóban.

Hogyan működik?

A HRH-9 beállításait értelmezve bizonyára feltűnt, hogy az egyes szondáknak és a hozzájuk tartozó reléknek nincs beállítható közös üzemmódja, ahogy azt megszokhattuk a HRH folyadékszint kapcsolóknál. Ha pl. beállítunk egy relére töltés (PU) funkciót, akkor az csupán az adott relé szondától függő állapotát határozza meg, és nem egy töltési folyamat algoritmusát. Éppen ez az önálló beállítási lehetőség adja ennek a szintkapcsolónak az univerzális felhasználhatóságát. Ugyanis a felhasználó döntheti el, hogy melyik szonda és reléje, milyen szerepet kap a létrehozandó szabályozásban és/vagy felügyeletben. 

A letölthető használati útmutatóban egy konkrét két szint közötti töltés és egy ürítés funkció bekötése látható, ahol a szivattyút vezérlő kontaktor öntartásával lehet megoldani a funkció megfelelő logika szerinti működését. A következő fejezetben egy komplex példát mutatunk a HRH-9 használatára.

HRH-9 egy komplex öntözési rendszerhez

A következő ábrán bemutatott kapcsolási rajzon feltűnhet, hogy az összes szondát és relét felhasználtuk a következők szerint:

 • Kútból töltjük fel az öntözővíz tartályát:
  • A kút vizének szivattyúzását két szint (L2 - L3) közötti ÜRÍTÉS funkcióval végezzük
  • de csak akkor, ha a tartály nincs tele (L1)
 • Öntözés a tartályból 
  • szintén két szint (L5 - L6) között, ÜRÍTÉS funkcióval
  • de csak akkor, ha a talaj száraz (L4)

2_abra_2021_22

Az egyes szondákhoz, relékhez beállítandó funkciót az ábra piros körei jelzik, itt a „d” késleltetést választva, de ez természetesen az adott rendszernek megfelelően módosítható.

A relék bekötésével érhető el a szükséges ÜRÍTÉS logika és a reteszelés:

 • A tartály nincs tele - R1 relé a kútból tartályba szivattyúzás első retesze, mely PU (töltés) funkcióba van állítva, tehát akkor van zárva, ha a szondát nem éri víz, azaz nincs tele a tartály, tehát ekkor „engedélyezi” a tartály töltését.
 • Kút-tartály szivattyú vezérlése - R2 (kút min. szint) és R3 (kút max szint) relék PD (ürítés) funkcióban működnek, ezért mindkettő akkor van zárva, ha vízben vannak, ekkor indul a kútszivattyú; ahogy a max. L3 alá csökken a vízszint a kútban a bal oldali kontaktor öntartása miatt tovább működhet a kútszivattyú, egészen addig, amíg a min. L2 szint alá nem csökken a kút vízszintje vagy megtelik a tartály.
 • Öntözés - ha a tartály vízszintje eléri az L5 (tartály max.) szintet, akkor R5 és R6 relék zárnak (PD ürítés funkció), de az öntözőszivattyú vezérlése felé (pl. SHT kapcsolóóra, stb.) csak akkor kapcsol fázist a kontaktor, ha az L4 szonda nem érzékel folyadékot, azaz száraz a föld. Az ürítés funkció logikáját itt is a kontaktor öntartása biztosítja.

A talajnedvesség érzékeléshez két egymástól stabilan elszigetelt rozsdamenetes acél pálcát lehet leszúrni, viszonylag rövid távolsággal. Az érzékenységet érdemes teszteléssel beállítani. 

 

Figyelem! A bemutatott megoldások elvi kapcsolási rajzokkal vannak illusztrálva, melyekben a többszöri ellenőrzés vagy műhely körülmények közötti tesztek ellenére is lehetnek hibák. Adott feladatra való alkalmasságuk ellenőrzése, esetleges módosítása a telepítő feladata és felelőssége! A szerző és a cég nem vállal felelősséget a bemutatott elvi megoldások felhasználásából eredő károkkal és egyéb problémákkal kapcsolatban. A rajzokon látható vezetékek színei csak a könnyebb átláthatóságot segítik, nem feltétlenül egyeznek meg a szabványos vezetékezés színeivel!